XX JUBILEUSZOWA EDYCJA

Rankingu Liceów i Techników PERPEKTYWY 2018

II Liceum Ogólnokształcące

Im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

jest  wśród laureatów

Rankingu Liceów Ogólnokształcących

  oraz Rankingu Liceów Szkół Olimpijskich

Zajęliśmy 1 w Dąbrowie Górniczej w Rankingu Liceów Ogólnokształcących, 42 w województwie śląskim, zaszczytne 387 miejsce wśród 499 liceów w kraju i. W tym roku wzięto pod uwagę dane z 2195 liceów ogólnokształcących i 1744 techników  w Polsce.

Kryteria, według których oceniane są szkoły, to: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych. Po raz kolejny w tej edycji uwzględnione zostały  osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

W Rankingu Liceów Szkół Olimpijskich, który towarzyszy rankingowi głównemu,  znaleźliśmy się wśród laureatów  jako jedyna  szkoła w Dąbrowie Górniczej  i  przyznano nam 165 miejsce w kraju.

Na sukces naszej szkoły wpływ miało zaangażowanie w pracę uczniów, nauczycieli, dyrekcji, i pracowników administracji.

Znak jakości- Brązowa Tarcza Perspektyw po raz kolejny przyznana Żeromszczakom!