Terminarz klasyfikacji śródrocznej

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach 17 listopada 2017 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 1 grudnia 2017 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 15 grudnia 2017 r.
Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 23 marca 2018 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 6 kwietnia  2018 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 10 kwietnia  2018 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 20 kwietnia 2018 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  20 kwietnia 2018 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do 26 kwietnia 2018 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji do 4 maja 2018 r
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji do 11 maja 2018 r
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 11 maja  2018 r

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 18 maja  2018 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 1 czerwca 2018 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 5 czerwca 2018 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

15 czerwca 2018 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 15 czerwca 2018 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego  do 22 czerwca 2018 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji  do 26 czerwca 2018 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji  do 3 lipca 2018 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 3 lipca 2018 r.