Terminarz rekrutacji

  1. Rejestracja kandydatów/wybór preferencji 19 maja – 19 czerwca 2017 r. do godziny 000
  2. Składanie wniosków wraz  z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klasy pierwszej:  19 maja – 22 czerwca 2017 r. do godziny 1500
  3. Dostarczanie świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: 23 czerwca – 27 czerwca 2017 r. do godziny 1500.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych z podziałem na oddziały i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły:  7 lipca 2017 r. – godzina 900.
  5. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:  7 lipca – 13 lipca 2017 r. do godziny 1500.
  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkole:  14 lipca 2017 r. – godzina 900.
  7. Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami:  14 lipca – 31 sierpnia 2017 r.