II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

II LO im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł:


 


Zapraszamy


na uroczystość rozpoczęcia

roku szkolnego 2015/2016,

które
odbędzie się

1 września 2015 roku o godzinie 9:00.


 

ZAPRASZAMY

NA KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

W DNIACH OD 1 DO 18 WRZEŚNIA


JEŚLI CHCESZ ODSPRZEDAĆ

PODRĘCZNIKI Z UBIEGŁEGO ROKU

MŁODSZYM KOLEGOM TO

ZAPRASZAMY

OD 26 SIERPNIA

W GODZINACH OD 9:00 DO 11:00

DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Wyprawka szkolna 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 2. uczniów słabowidzących,
 3. uczniów niesłyszących,
 4. uczniów słabosłyszących,
 5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
Więcej…
 

 

Trwają wakacje - czas swobody i beztroski, podczas którego dzieci, młodzież i dorośli wyjeżdżają odpocząć na zasłużone urlopy. Jednak nie jest to czas wolny od zagrożeń. Podczas wakacji czyhają na nas różne, niekoniecznie bezpieczne przygody.

Z inicjatywy Wojewody Śląskiego Pana Piotra Litwy w dniu 26 czerwca 2015 r. na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja „Bezpieczne wakacje 2015”, która potrwa do 1 września 2015 r.

Wojewoda uruchomił całodobową interwencyjną linię telefoniczną o numerze 
(32) 20-77-077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

W związku z licznymi przypadkami zatrucia substancjami psychotropowymi oferowanymi jako tzw. „dopalacze, Główny Inspektor Sanitarny uruchomił pod numerem 800-060-800 bezpłatną infolinię. Pod tym numerem telefonu można uzyskać informacje o negatywnych skutkach zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia spowodowanych przez nie zatruć. Infolinia jest przeznaczona również dla rodziców, którzy mają podejrzenia, że ich dzieci zażywają dopalacze. Na wskazany numer można także przekazywać informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi substancjami.

 

W tym roku szkolnym Ministerstwo Edukacji zwraca szczególną uwagę na problem bezpieczeństwa nad wodą. Pod adresem https://vimeo.com/130853793 znajdziecie film pt. „Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i korzystanie ze sportów wodnych”

Wyjeżdżając samodzielnie, pamiętajmy – dla naszego bezpieczeństwa –
o pozostawieniu w domu informacji, gdzie i z kim będziemy spędzać czas.

O bezpiecznym wypoczynku dzieci i młodzieży można przeczytać
m.in. na stronach:

www.men.gov.pl

www.wypoczynek.men.gov.pl


 

 

Zakończenie roku szkolnego

“Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić.”

Ranek 26 czerwca 2015 roku sprzyjał radosnej atmosferze zakończenia roku szkolnego w naszym liceum. Galowe stroje uczniów, radość w ich oczach i spojrzeniach nauczycieli, którzy mogli czuć się dumni ze swoich podopiecznych oraz wakacyjny wystrój sali gimnastycznej wytworzyły klimat zbliżającego się wypoczynku. Pan Dyrektor mgr Sławomir Włodarczyk dokonał podsumowania osiągnięć edukacyjnych uczniów i złożył wszystkim podziękowania za sukcesy i efektywną pracę w kończącym się roku szkolnym, a następnie wręczył wyróżnienia, nagrody i dyplomy najbardziej zaangażowanym w naukę i pracę społeczną uczniom. W części drugiej akademii, przygotowanej przez uczniów klasy IB szkolny świat został ukazany z odwróconej perspektywy: uczniowie wcielili się w role pedagogów, a nauczyciele znów stali się uczniami i z wielkim talentem aktorskim odegrali role na scenie. Zabawa była doskonała.

jjj< /p>

 

Konkurs realioznawczy o RFN

Z przyjemnością informujemy, iż uczennica Aleksandra Brudzińska z klasy Ie została laureatką tegorocznej edycji konkursu realioznawczego o RFN, zorganizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Niemiec.

Naszej koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

„Edukacja globalna – nieustające wyzwanie czy tracona szansa”

W mijającym roku szkolnym - 2014/2015, uczennice naszej szkoły: Agnieszka Kamińska, Liliana Latko, Aleksandra Miecznikowska i Roksana Pańpuch wraz z nauczycielkami: Margitą Brzezinką i Moniką Rutkowską – Czekaj brały udział w całorocznym projekcie edukacyjnym „Edukacja globalna – nieustające wyzwanie czy tracona szansa”. Projekt był organizowany przez dąbrowskich doradców metodycznych, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich dąbrowskich szkół. Jego celem było ukazanie różnorodności świata, a także zależności między państwami. Na organizowanych warsztatach, konferencjach, oraz w trakcie gry miejskiej uczestnicy projektu poruszali tematykę „sprawiedliwego handlu – fair trade”, problemów nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi (głównie wody), tolerancji, a także zastanawiali się nad swoimi wyborami konsumenckimi i ich konsekwencjami.

Ciekawym doświadczeniem, zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów, były warsztaty przeprowadzone przez wolontariuszy działających w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym „Młodzi Światu”, które odbyły się na terenie Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” w Krakowie. Młodzież szkół średnich rozmawiała o warunkach życia panujących w slumsach peruwiańskich. Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska chatę andyjskich Indian, eskimoskie igloo, oraz papuaskie domy  budowane na palach.

Dzięki udziałowi w projekcie nasze liceum uzyskało certyfikat „Placówki Globalnej”.


 

 

Uniwersytet Licealisty

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uczniowie naszego Liceum w ramach rozwijającej się współpracy II LO ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach mogą w dniach 8-21 czerwca 2015 roku wziąć udział w internetowej rekrutacji do programu „Uniwersytet Licealisty”.

Kandydatami mogą być uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich, którzy otrzymali co najmniej końcoworoczną ocenę dobrą z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

W dniu 25 czerwca (Katowice, ul. Medyków 18) odbędzie się druga część rekrutacji (dla kandydatów aplikujących na UL przy Wydziale Lekarskim w Katowicach i Zabrzu) – egzamin testowy.

Realizacja „Uniwersytetu Licealisty” polega na przygotowaniu na rzecz licealistów cyklu zajęć dydaktycznych kończących się egzaminem w formie konkursu ogólnopolskiego. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Program realizowany jest na: Wydziale Lekarskim w Katowicach, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Regulamin i więcej informacji nt. „Uniwersytet Licealisty” - na stronie internetowej ŚUM:

http://www.sum.edu.pl

 

Żeromstock 2015

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 1 czerwca 2011 roku zorganizowana została impreza integrująca społeczność uczniowską  naszego liceum. Piękne tereny zielone wokół budynku szkoły zajęte zostały przez poszczególne klasy, które wspólnie z wychowawcami przystąpiły do wielkiego letniego grillowania.

 

 


Strona 1 z 38