II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

II LO im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł:


 

WYPRAWKA SZKOLNA 2014 - WNIOSEK DLA RODZICÓW

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz Uchwały Rady Ministrów nr 144/2014 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków o udzielenie ww. pomocy finansowej upływa z dniem 5 września 2014 r.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły

O dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych mogą się ubiegać:

1. Uczniowie klas III trzecich w roku szkolnym 2014/2015, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł netto.

2. Bez względu na dochód uczniowie:
- słabowidzący;
- niesłyszący;
- słabosłyszący;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej;
-posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Termin realizacji zwrotu rodzicom (opiekunom prawnym, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników został ustalony do dnia 17 listopada 2014.

Zainteresowani rodzice proszeni są o pobranie wniosku:

Więcej informacji:

 

Igrzyska najlepszych - nowa szkolna tradycja?

Z inicjatywy przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Tomasza Góreckiego, 3 czerwca 2014 roku w Hali Sportowo - Widowiskowej „Centrum” w Dąbrowie Górniczej odbył się pierwszy międzyszkolny sparing drużyn siatkarzy i koszykarzy naszej szkoły i zaproszonych gości z V LO w Dąbrowie Górniczej, czyli I Igrzyska najlepszych.
To sportowe widowisko zostało zorganizowane dzięki koleżeńskiej współpracy Samorządów Uczniowskich obu szkół, wsparciu dyrekcji liceów i zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego – z naszej strony mgr Artura Lewickiego, ale przede wszystkim uprzejmości dąbrowskiego CESiR-u, który udostępnił młodzieży halę sportową, co podniosło rangę imprezy. Obie szkoły wykazały się wielkim sportowym duchem walki i rywalizacji, zorganizowanym dopingiem i … umiejętnością stworzenia atmosfery dobrej wspólnej zabawy. I Igrzyska najlepszych wygrali siatkarze i koszykarze naszego liceum. Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania za dobrą zabawę i zapraszamy za rok do rewanżu. Mamy nadzieję, że Igrzyska najlepszych staną się nową szkolną imprezą integrującą młodzież naszego miasta, a może nawet i regionu.

 

 

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

W dniu 09.06.2014, korzystając z przepięknej pogody, miłośnicy geografii i biologii z naszej szkoły udali się na wycieczkę w malowniczy region Polski - Góry Świętokrzyskie. Po wejściu na Łysą Górę mogliśmy z bliska obejrzeć gołoborze czyli rumowisko skalne, będące efektem wietrzenia mrozowego piaskowców kwarcytowych. Dzięki zajęciom w Muzeum Przyrodniczym Świętokrzyskiego Parku Narodowego dowiedzieliśmy się wiele o przeszłości geologicznej oraz florze i faunie tego regionu. Zwiedziliśmy także Klasztor na Świętym Krzyżu poznając jego bogatą, ponad tysiącletnią historię.Jednak największa atrakcja czekała nas na koniec - wejście do jednej z najpiękniejszych polskich jaskiń. Jaskinia Raj zachwyciła nas bogactwem i różnorodnością form krasowych (teraz już nikt nie pomyli stalaktytu ze stalagmitem Wink. Niezapomnianych wrażeń dostarczyli nam także "uroczy" mieszkańcy jaskini: nietoperze i pająki.To był udany wyjazd i nawet zmasowany atak komarów nie był w stanie go popsuć.


 

Spotkanie z kulturą hiszpańską


W dniu 18.06.2014 uczniowie z klasy IB i IC uczący się języka hiszpańskiego wzięli udział w wykładzie pani dr Cecylii Tatoj z Zakładu Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego.  Temat spotkania brzmiał „Etnocentryzm, czyli co w nas jest własne a co zaprogramowane?”. Pani dr Tatoj w ciekawy i  barwny sposób opowiedziała nam o różnicach kulturowych pomiędzy Polską i Hiszpanią oraz uświadomiła, że postrzegamy inne kultury przez pryzmat przyjętych przez nas norm społecznych.  Wyjazd był dla nas ciekawą lekcją kultury hiszpańskiej i z pewnością będzie dodatkową motywacją do dalszej nauki języka.

 

III Regionalny Konkurs Idiomów i Przysłów Easy Come Easy Go

6 czerwca 2014r. gimnazjaliści z Dąbrowy Górniczej i okolicznych miast wzięli udział w naszym III Regionalnym Konkursie Idiomów i Przysłów Easy Come Easy Go. Organizując taką imprezę promujemy naukę języka angielskiego w nieco inny, nieszablonowy sposób, wykraczając poza ramy podstawy programowej. Uczniowie zgłoszeni do konkursu, a przede wszystkim ci, którzy zostali jego laureatami zaskoczyli nas wiedzą, której nie powstydziłby się nawet maturzystaJ .

W przerwie technicznej gimnazjalistom umilały czas nasze drugoklasistki Ola i Patrycja grając z nimi w kalambury, wyszukując wspólnie nowych idiomów w słuchanych piosenkach i bawiąc się w  „Who am I?”

Na podium stanęły:

I miejsce – Nina Jędrusik z Gimnazjum nr 6 w Sosnowcu

II miejsce – Karolina Solecka z Gimnazjum nr 5 w Dąbrowie Górniczej

III miejsce – Nela Duffek z Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu lingwistycznymJ


 

4 czerwca 2014 wszyscy uczniowie interesujący się naukami humanistycznymi i literaturą mogli uczestniczyć w wykładzie dr hab. Macieja Tramera, pracownika Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, autora opracowania „Dziennik Władysława Broniewskiego 1918-1922. Pamiętnik" czy „Literatura i skandal. Na przykładzie okresu międzywojennego”.
Pan Profesor Maciej Tramer przyjął zaproszenie naszej szkoły do wygłoszenia wykładu na temat odczytania i interpretacji  ballady Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. Wystąpienie było niezwykle interesujące i przydatne uczniom, szczególnie w sytuacji zmieniającej się formuły egzaminu maturalnego w 2015 roku. Pokazanie możliwości interpretacyjnych tekstu, odwołania do kontekstów oraz przejrzystość wywodu prelegenta zyskały uznanie słuchaczy. Dziękujemy za spotkanie i serdecznie zapraszamy na kolejne!


 

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej historii Polski demokratyczne wybory do parlamentu. Z okazji 25 rocznicy tego wydarzenia Ministerstwo Edukacji  narodowej wystosowało apel do szkół, aby włączyły się one w przygotowywaną akcję „Lekcja Wolności”. Wybory do parlamentu, przeprowadzone dwadzieścia pięć lat temu oraz poprzedzające je obrady Okrągłego Stołu, dzięki zorganizowanym spotkaniom edukacyjnym miały stać się bliższe współczesnemu pokoleniu Polaków.

W naszej szkole, 4-go czerwca 2014 roku, przeprowadzone zostały zajęcia - „Lekcje Wolności”. Ponadto uczniowie uczestniczyli w wykładzie pana mgr Piotra Stachury, połączonym z prezentacją multimedialną, które wprowadziły ich w tematykę obrad Okrągłego Stołu i wyborów 1989 r. Wybrani uczniowie przeprowadzili rozmowy z rodzicami
i dziadkami na temat ich wspomnień z wydarzeń 1989 roku i po udokumentowaniu tej rozmowy, prace umieścili w Internecie, na stworzonym przez MEN profilu. Uczniowie wykonali tematyczną wystawę, która umieszczona została w głównym holu szkoły.

Ważnym elementem rocznicowego spotkania było podsumowanie zorganizowanego przez naszą szkołę IV Zagłębiowskiego Konkursu Literackiego: „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem!” (Jan Paweł II), zorganizowanego z okazji kanonizacji Papieża Polaka oraz dla podkreślenia i upamiętnienia zasług Świętego Jana Pawła II w dokonaniach historyczno – politycznych czasów współczesnych. W konkursie wzięło udział 33 uczestników ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i podstawowych z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca oraz Mysłowic.

 

2014

W piękny sobotni poranek, 31 maja 2014 roku, odbył się siódmy ŻeromStock, czyli cykliczna impreza plenerowa, organizowana co roku z inicjatywy Samorządu Szkolnego, której celem jest promowanie młodych talentów z różnych dziedzin sztuki oraz integracja społeczności naszej szkoły i zaprzyjaźnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych regionu zagłębiowskiego. Jest to także okazja do spotkania z absolwentami liceum, którzy są zawsze miłymi i oczekiwanymi gośćmi oraz gimnazjalistami, którzy mają jeszcze jedną okazję do zwiedzenia szkoły, którą być może niebawem wybiorą jako miejsce kolejnego etapu edukacji. Program tegorocznego spotkania był atrakcyjny i zapewnił uczestnikom ŻeromStocku wiele wrażeń. Nie tylko bowiem klasowe grillowania dostarczały niesamowitych wrażeń smakowych i nieprzewidzianych zdarzeń. Występy zaproszonych kapel rockowych, pokazy tresury psa policyjnego, uwalnianie poszkodowanych z kraksy samochodowej podczas prezentacji Państwowej Straży Pożarnej, pokazy umiejętności tanecznych, gimnastycznych i piłkarskich, salon piękności, wspaniała kuchnia włoska, pokaz milusińskich psów pracowników szkoły, konkursy z ciekawymi nagrodami, to tylko niektóre z żeromstockowych atrakcji. Było też trochę na poważnie, ponieważ szkolny wolontariat miłośników zwierząt zorganizował stanowisko schroniska dla zwierząt i próbował znaleźć dom dla bezpańskich psiaków, a stanowisko kampanii Drugie życieTransplantacja – Żeromski jest na TAK, przekonywał zainteresowanych do swojej kampanii. Sobotnie spotkanie zostało w godzinach popołudniowych brutalnie przerwane przez nagły deszcz, co jednak nie zmieniło faktu, że wszyscy uczestnicy dobrze się bawili. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za przybycie i zapraszają za rok!

  

To już 10 lat !

1 maja wybiła okrągła, 10-ta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dekadę temu Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami stała się członkiem Unii Europejskiej. Było to możliwe dzięki naszej tytanicznej pracy nad spełnieniem kryteriów. Po wielu latach negocjacji i setek wprowadzonych reform ostatecznie 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii. Dzięki członkostwu w UE zyskaliśmy fundusze umożliwiające rozpoczęcie wielu inwestycji, które zmieniły sytuację w Polsce. Miejmy nadzieję,  że kolejne 10 lat przyniosą inne, nowe korzyści.

 

 

 

Nasza szkoła najlepsza w mieście!


Drużyna naszej szkoły w składzie: Martyna Terelak (IIa), Justyna Sikora (IIa), Patrycja Janowska (IIc), zdobyła pierwsze miejsce w VI Miejskim Turnieju Języka Angielskiego. Martyna Terelak zdobyła również 1 miejsce w kategorii indywidualnej.

Turniej  został zorganizowany przez szkołę językową British School i odbył się w piątek,30 maja 2014 roku w Urzędzie Miejskim. Uroczyste wręczenie nagród przez Zastępcę Prezydenta naszego miasta miało miejsce 1 czerwca 2014  na głównej scenie podczas  obchodów Dni Dąbrowy Górniczej. Dziewczęta otrzymały puchar, dyplomy i złote medale.
Gratulujemy!


 

Miss  Śląska i Zagłębia z naszej szkoły!

Uczennica naszej szkoły - Paulina Gawron (klasa IIa) - otrzymała tytuł II Vice Miss Zagłębia podczas finałowej gali Wyborów Miss Śląska i Zagłębia 2014.

Wybory odbyły się 27 maja w dąbrowskiej Villa Moda.

Gratulujemy!


 


Strona 1 z 35