II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

II LO im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
PERSPEKTYWY 2015 i przysługuje mu tytuł:


 

 

Konkurs realioznawczy o RFN

Z przyjemnością informujemy, iż uczennica Aleksandra Brudzińska z klasy Ie została laureatką tegorocznej edycji konkursu realioznawczego o RFN, zorganizowanego przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Nagrodą dla laureatów jest wyjazd do Niemiec.

Naszej koleżance serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

 

„Edukacja globalna – nieustające wyzwanie czy tracona szansa”

W mijającym roku szkolnym - 2014/2015, uczennice naszej szkoły: Agnieszka Kamińska, Liliana Latko, Aleksandra Miecznikowska i Roksana Pańpuch wraz z nauczycielkami: Margitą Brzezinką i Moniką Rutkowską – Czekaj brały udział w całorocznym projekcie edukacyjnym „Edukacja globalna – nieustające wyzwanie czy tracona szansa”. Projekt był organizowany przez dąbrowskich doradców metodycznych, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach.

W projekcie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich dąbrowskich szkół. Jego celem było ukazanie różnorodności świata, a także zależności między państwami. Na organizowanych warsztatach, konferencjach, oraz w trakcie gry miejskiej uczestnicy projektu poruszali tematykę „sprawiedliwego handlu – fair trade”, problemów nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych Ziemi (głównie wody), tolerancji, a także zastanawiali się nad swoimi wyborami konsumenckimi i ich konsekwencjami.

Ciekawym doświadczeniem, zarówno dla uczniów jak i ich opiekunów, były warsztaty przeprowadzone przez wolontariuszy działających w Salezjańskim Wolontariacie Misyjnym „Młodzi Światu”, które odbyły się na terenie Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” w Krakowie. Młodzież szkół średnich rozmawiała o warunkach życia panujących w slumsach peruwiańskich. Po zakończeniu warsztatów wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć z bliska chatę andyjskich Indian, eskimoskie igloo, oraz papuaskie domy  budowane na palach.

Dzięki udziałowi w projekcie nasze liceum uzyskało certyfikat „Placówki Globalnej”.


 

 

Uniwersytet Licealisty

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uczniowie naszego Liceum w ramach rozwijającej się współpracy II LO ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach mogą w dniach 8-21 czerwca 2015 roku wziąć udział w internetowej rekrutacji do programu „Uniwersytet Licealisty”.

Kandydatami mogą być uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich, którzy otrzymali co najmniej końcoworoczną ocenę dobrą z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

W dniu 25 czerwca (Katowice, ul. Medyków 18) odbędzie się druga część rekrutacji (dla kandydatów aplikujących na UL przy Wydziale Lekarskim w Katowicach i Zabrzu) – egzamin testowy.

Realizacja „Uniwersytetu Licealisty” polega na przygotowaniu na rzecz licealistów cyklu zajęć dydaktycznych kończących się egzaminem w formie konkursu ogólnopolskiego. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

Program realizowany jest na: Wydziale Lekarskim w Katowicach, Wydziale Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu.

Regulamin i więcej informacji nt. „Uniwersytet Licealisty” - na stronie internetowej ŚUM:

http://www.sum.edu.pl

 

Żeromstock 2015

 

Wyprawka szkolna 2015/2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że do konsultacji publicznych, w tym z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pracodawców został skierowany projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 2. uczniów słabowidzących,
 3. uczniów niesłyszących,
 4. uczniów słabosłyszących,
 5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 6. uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 7. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 8. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 9. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
 10. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
Więcej…
 

 

XV edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Języka Angielskiego FOX
pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie

Uczniowie naszej szkoły, jak co  roku, wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Fox i tradycyjnie uzyskali bardzo dobre wyniki.

Miło jest nam zaprezentować trójkę najlepszych uczniów naszej szkoły :

1. Sikora Justyna

2. Skubis Karolina

3. Terelak Martyna


Serdecznie gratulujemy i zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w tym konkursie za rok.

 

Wyniki konkursu fotograficznego
„Zagłębie Dąbrowskie w obiektywie”
organizowanego przez
II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej

Miło nam poinformować, że znamy już zwycięzców konkursu fotograficznego „Zagłębie Dąbrowskie
w obiektywie”!

Konkurs był adresowany do uczniów dąbrowskich gimnazjów. Wzięło w nim udział 21 gimnazjalistów. Każdy uczestnik wykonał 3 fotografie prezentujące Zagłębie Dąbrowskie. Poziom prac był bardzo wyrównany, dlatego jury w składzie: mgr Margita Brzezinka, mgr Karolina Gwóźdź oraz mgr Monika Rutkowska – Czekaj miało bardzo trudne zadanie!!!  W końcu, po burzliwych naradach postanowiono przyznać po dwa miejsca pierwsze, po dwa miejsca drugie, po dwa miejsca trzecie oraz
- wyróżnienia! Chcieliśmy nagrodzić zarówno tych, którzy sfotografowali obiekty kulturowe (kościoły, panoramę miasta, charakterystyczne budynki Zagłębia Dąbrowskiego) jak
i tych, którzy pokusili się o pokazanie przyrody naszego regionu (okazało się, że Dąbrowa Górnicza to naprawdę zielone miastoJ!).

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych, ale chcielibyśmy pogratulować wszystkim uczestnikom konkursu!!! Dziękujemy także nauczycielom, którzy zostali opiekunami autorów zdjęć!

I miejsce:

 • Joanna Wiśniewska, Zespół Szkół nr 4;
 • Patrycja Gacek, Gimnazjum nr 4;

II miejsce:

 • Konrad Kozłowski, Gimnazjum nr 4;
 • Weronika Rzońca, Gimnazjum nr 4;

III miejsce:

 • Jolanta Kubiczek, Gimnazjum nr 4;
 • Maria Nowak, Gimnazjum nr 4;

Wyróżnienie:

 • Anna Krzykawska, Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 2;
 • Wiktoria Rabikowska, Zespół Szkół nr 4;
 • Melania Wiszniowska, Gimnazjum nr 4;
 • Klaudia Kuzior, Gimnazjum nr 4;
 • Kamila Prysak, Gimnazjum nr 4.

Wszystkich uczestników konkursu wraz z nauczycielami - opiekunami, rodzicami, przyjaciółmi zapraszamy na podsumowanie i wręczenie nagród, które odbędzie się 13. 06. 2015 r. (sobota) w II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej (ulica Górnicza 17) w ramach imprezy Żeromstock (około godziny 10.00).

 

Wyniki V Międzyszkolnego Konkursu
"Co kraj to obyczaj. Ruszaj z nami do Hiszpanii!"

Miło nam poinformować, że zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu o poświęconego bogactwu kulturowemu Hiszpanii zostali:

w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce Marta Krajniewska

II miejsce Anna Pruszowska

III miejsce Klaudia Jakubowicz

w kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce Kinga Gwiazda

II miejsce Adam Urbańczyk

III miejsce Aleksandra Protasiewicz

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i cieszymy się z tak wysokiego poziomu nadesłanych prac.

 

DZIEŃ SPORTU DLA PRZEDSZKOLAKÓW W NASZEJ SZKOLE

W Dniu Dziecka, czyli 1 czerwca 2015 roku, odbył się w naszej szkole Dzień Sportu dla przedszkolaków. Impreza została zorganizowana przez  opiekunów szkolnego klubu wolontariusza „Prosto z serca” pana Piotra Pakułę i panią Annę Zasuchę w ramach realizacji projektu „ Wolontariat? Gram w to!” i wykonywania misji nr 3 gry POLICHROM. W zabawie brało w sumie udział 48 przedszkolaków z Przedszkola nr 34 oraz Przedszkola ArcelorMittal Poland „Równe przedszkolaki”.  Oficjalnie Dzień Sportu otworzył dyrektor szkoły - pan Sławomir Włodarczyk. Impreza składała się z 3 części. Pierwszą i najważniejszą część stanowiły zabawy sportowe. Wszystkie gry cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród dzieci, ale hitem była zabawa w „zdechłą muchę”  i „Raz dwa trzy Baba Jaga patrzy”. Zwieńczenie części sportowej stanowił wspólny taniec przedszkolaków, wolontariuszy, opiekunów i zaproszonych gości , nagrywany z okien najwyższego piętra naszej szkoły. Poczęstunek stanowił drugą część imprezy, a zajęcia artystyczne pt. „Nasze sportowe wakacje” część trzecią. Dzieciaki przenosiły swoje pomysły na chodniki przy pomocy kolorowej kredy.  W czasie trwania całej akcji wolontariusze malowali zainteresowanym dzieciom buzie – tradycyjnie królowały kotki, tygrysy i „Spidermany”. Całej imprezie towarzyszyła prezes Centrum Wolontariatu w Katowicach -pani Milena Skupień, kamerzysta – pan Michał, który  nagrywał film w ramach wygranej za jedno z wykonanych zadań gry POLICHROM oraz dziennikarka Dziennika Zachodniego- pani Olga Krzyżyk, która przeprowadzała wywiady  i robiła zdjęcia. Uzupełnieniem tego wesołego wydarzenia na świeżym powietrzu była energiczna muzyka oraz  przepiękna, słoneczna pogoda.

 

Zobacz więcej zdjęć na stronie Dąbrowa Górnicza Nasze miasto

 

Więcej…
 


Strona 1 z 38