II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

II LO im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł:


 

 

Wycieczka do Pragi

W dniach 6-7.12.2014 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Pragi. Wcześnie rano wyjechaliśmy z Polski, aby już koło południa móc zacząć zwiedzanie tego pięknego miasta. Najpierw starymi uliczkami dotarliśmy do ratusza ze słynnym zegarem "Orloj". Z wieży tego budynku rozciąga się wspaniała panorama miasta. Następnie kontynuowaliśmy spacer uliczkami w kierunku Nowego Miasta na słynny plac Wacława. Tutaj mogliśmy poczuć świąteczną atmosferę na Jarmarkach Adwentowych. Następnego dnia zwiedzanie zaczęliśmy od Strahowskiego Klasztoru z Muzeum Miniatur. Odwiedziliśmy także zamek Praski Hrad i Hradczany z katedrą św. Wita, Wacława i Wojciecha, przeszliśmy Złotą Uliczką obok domu pisarza Franza Kafki. Nie mogliśmy również pominąć mostu Karola na rzece Wełtawie - jednej z najsłynniejszych i najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Czechach. Nasze zwiedzanie skończyliśmy na Wyszehradzie - jest to dzielnica Pragi nazywana czasem praską twierdzą. Stamtąd wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ciężko nam było opuścić to miejsce. Z chęcią zostalibyśmy na dłużej!

 

 

 

Wolontariusze w ZSS w Dąbrowie Górniczej - Mikołajki 2014

 

 

Wolontariusze na Andrzejkach w ZSS nr 5

W dniu 27 listopada 2014 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej odbyły się Andrzejki współorganizowane przez wolontariuszy naszej szkoły. Młodzież z Żeromskiego bawiła się wraz z dziećmi niepełnosprawnymi organizując dla nich wróżby, zabawy taneczne i inne atrakcje andrzejkowe. Pomoc dzieciom oraz uśmiechy podopiecznych sprawiły wszystkim uczestnikom ogromną radość i satysfakcję.

 

Szkoły Obywatelskie Civitas  w szkołach ponadgimnazjalnych w Dąbrowie Górniczej

Trwa kolejna edycja Szkoły Obywatelskie Civitas  w szkołach ponadgimnazjalnych
w Dąbrowie Górniczej.
Uczestnikami  są uczniowie klas pierwszych  z: I LO, II LO , III LO, V LO, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Sportowych   i Zespołu Szkół  Technicznych.
Młodzież poznaje możliwości aktywnego i świadomego korzystania z różnych  form i narzędzi partycypacji obywatelskiej.  W  trakcie warsztatów, poprzez udział w przygotowanych specjalnie ćwiczeniach i prowadzonych dyskusjach uczniowie uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim  wzmacniają w sobie poczucie  sprawstwa , tego że już teraz mogą mieć wpływ  na otaczającą rzeczywistość.  W praktyczny sposób  uczą się diagnozować problemy  lokalne, poznają dąbrowski model budżetu partycypacyjnego, wchodzą w rolę uczestników zaimprowizowanych konsultacji społecznych  dotyczących budowy w naszym mieście  schroniska dla zwierząt. Pozwala im to doświadczyć autentycznych  emocji związanych z obroną swoich racji, przekonać się , jak ważne jest merytoryczne przygotowanie, dobór właściwych argumentów i umiejętność słuchania nawet kiedy jesteśmy zdenerwowani i podekscytowani.
Jeden z modułów warsztatowych dotyczy cyfrowych technik partycypacji społecznej, czyli wykorzystania narzędzi internetowych  do współuczestnictwa  w kształtowaniu lokalnej  rzeczywistości. Uczestnicy poznają m.in. funkcjonowanie portalu napawmyto.pl, strony dabrowa-gornicza.pl  dot. budżetu partycypacyjnego.

W czasie zajęć rozmawiamy także o problemach długofalowych oraz przedsięwzięciach i inwestycjach, które mogłyby poprawić jakość życia młodzieży w Dąbrowie Górniczej. Młodzież poznaje pojęcia finansowania społecznościowego i crowdsourcingu, dostaje także pakiet wiedzy na temat praw autorskich, dzięki czemu łatwiej jej będzie poruszać się w świecie działań społecznościowych online.

Szkoła Obywatelska Civitas  oprócz kształtowania wśród uczniów postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, promuje także  zachowania związane z kulturą życia publicznego, postawy filantropijne, wolontariat, poszanowanie dla różnorodności.

Projekt realizowany jest  przez Stowarzyszenie Civitas  przy dofinansowaniu przez Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza

Poprawiony: środa, 03 grudnia 2014 10:07
 

Scotland: Ceilidh Dancing, Bagpipes And Man In Kilt

19 listopada 2014 roku uczniowie II LO im. St. Żeromskiego po raz kolejny wzięli udział w Europejskim Programie Edukacyjnym „NaukaBezGranic”.

Warsztaty, które prowadzone były  w języku angielskim, przeniosły nas do odległej Szkocji. Poznawaliśmy tradycje tego kraju, słuchaliśmy szkockiej muzyki granej na tradycyjnych szkockich instrumentach. Nauczyciel tańca, Donnie Nicolson, w tradycyjnym szkockim kilcie zaprezentował nam kroki tańców szkockich, po czym młodzież uczestnicząca w warsztatach wspólnie bawiła się przy szkockiej muzyce. Donnie Nicolson uraczył nas również dużą dawką szkockiego humoru.

Polecamy każdemu udział w takim wydarzeniu, gdyż pozostanie ono na długo w Waszej pamięci!


 




 

Spotkanie z Literaturą w II LO


21 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu LITERATURA do SZKOŁY. Mieliśmy zaszczyt spotkać się z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego, wydziału Filologii polskiej dr hab. Anną Szawerna-Dyrszką oraz dr hab. Maciejem Tramerem.

O młodości i dzieciństwie Czesława Miłosza z pasją i interesująco opowiadała przybyłym na wykład słuchaczom – uczniom i nauczycielom - prof. UŚ dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka, teoretyk literatury, historyk literatury polskiej XX wieku, edytor, z-ca prezesa Akademickiego Towarzystwa Literackiego, autorka książek: Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka. Katowice 2000; Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów. Katowice 2007; Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Katowice 2011.

Podczas wykładu zostały przedstawione fakty z życia i twórczości poety, jak  i wiele anegdot i ciekawostek związanych z jego osobą.

Wspomnieniom o Czesławie Miłoszu sprzyjał nastrój jesiennego, spokojnego popołudnia.

 

Dzień Patrona Szkoły 2014

 

Tradycyjnie 20 listopada uroczyście obchodziliśmy święto naszego liceum: Dzień patrona szkoły. W tym roku okazji do spotkania było kilka. Po pierwsze    w 2014 roku obchodzimy 150 rocznicę urodzin naszego patrona szkoły Stefana Żeromskiego. Po drugie, od kilku lat w Dniu patrona liceum podsumowujemy konkursy organizowane przez naszą szkołę w ramach obchodów roku wskazanego przez Sejm RP i organizujemy spotkanie młodych twórców Zagłębia Dąbrowskiego, po trzecie 20 listopada 2014 roku po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Należy zaznaczyć, że Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konwencją Praw Dziecka. Dlatego też uroczystości szkolne Dnia patrona liceum przebiegały w bardzo urozmaicony sposób.
Rozpoczęły je spotkania warsztatowe prowadzone przez absolwentów szkoły z uczniami poszczególnych klas. Było ciekawie, rodzinnie i radośnie. Część drugą stanowiła oficjalna podniosła akademia, w której uczestniczyli zaproszeni goście, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz  miasta z Panem Prezydentem i Panią przewodniczącą Rady Miasta na czele, dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, uczniowie zagłębiowskich szkół, absolwenci i uczniowie naszego liceum. Podczas akademii uczniowie klasy 1c i 3d przedstawili fragmenty „Ludzi bezdomnych” i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz przybliżyli zebranym tajemnice warsztatu pisarskiego patrona naszej szkoły. Wręczone zostały nagrody laureatom V Zagłębiowskiego konkursu recytatorskiego: „Nasza wrażliwość Żeromskiego - odczytywana na nowo, niestereotypowo” i dokonano podsumowania Konkursu fotograficznego „Śladami Oskara Kolberga” oraz V Zagłębiowskiego konkursu literackiego: „Uchrońmy od zapomnienia..." dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanych w ramach Roku Oskara Kolberga.
Następnie akademią oraz zmysłami smaku i zapachu zawładnęli kulinarnie uzdolnieni nasi uczniowie, rywalizując z gastronomami z ZSE w Dąbrowie Górniczej (pod dyrekcją, naturalniej, naszych absolwentów panów Tomasza Woźniaka i Mariusza Stefaniaka), którzy na  konkurs Ale pycha- żeromicha stworzyli pyszne i efektowne potrawy inspirowane epoką i twórczością Stefana Żeromskiego. W osobnej kategorii wiekowej, obdarowani nagrodą specjalną, znaleźli się uczniowie SP nr 25 im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Szefową jury i głównym sponsorem (poza Radą Rodziców) była właścicielka restauracji Project Origami.
Za kucharzami w kolejce do sceny ustawili się uczniowie z klasy 3b, którzy w zabawny sposób przedstawili życiorys naszego patrona z uwzględnieniem ciekawostek z życia pisarza, okraszając przygotowaną przez siebie pantomimę stosownie dobraną muzyką  i prezentacją multimedialną.
Kolejnym punktem programu był Quiz Żeromiada, przygotowany przez klasę 3b we współpracy z prowadzącym z kl. 2d, w którym świetnie bawiły się, konkurując 2 zespoły. Jeden z zespołów złożony był z naszych gości-absolwentów (wśród nich m.in. dziennikarz radiowy, trener MKS, podwójny doktorant i nauczycielka), który walczył o punkty z zespołem składającym się z obecnych uczniów Żeromskiego.
Ostatnią częścią uroczystości uhonorowaliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka organizując Żerom Fighter CZYLI kONKURS tALENTÓW. Artykuł 29 Światowej Konwencji Praw Dziecka stanowi bowiem:
1. Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka; (…)
Artykuł 31
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
Żerom Fighter przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy 1c, a uświetnił go pokaz sztuk samoobrony duetu międzypokoleniowego naszego absolwenta - miłośnika Japonii senseia z jego podopiecznym, uczniem tegorocznej kl. 3a.
Występ ten i wszystkie inne dowiodły, że talenty i zdolności przekazywane innym mnożą się, przynoszą wiele radości coraz większej rzeszy młodych ludzi i pokazują, że czas wolny można pożytkować w sposób ciekawy i wszechstronnie rozwijający.
Organizatorzy Dnia Patrona liceum składają wszystkim serdeczne podziękowania za liczny udział w tej Międzypokoleniowej imprezie i wspólną wspaniałą zabawę!!!

 


Strona 1 z 34