II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

II LO im. Stefana Żeromskiego

w Dąbrowie Górniczej

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł:


 

 

Scotland: Ceilidh Dancing, Bagpipes And Man In Kilt

19 listopada 2014 roku uczniowie II LO im. St. Żeromskiego po raz kolejny wzięli udział w Europejskim Programie Edukacyjnym „NaukaBezGranic”.

Warsztaty, które prowadzone były  w języku angielskim, przeniosły nas do odległej Szkocji. Poznawaliśmy tradycje tego kraju, słuchaliśmy szkockiej muzyki granej na tradycyjnych szkockich instrumentach. Nauczyciel tańca, Donnie Nicolson, w tradycyjnym szkockim kilcie zaprezentował nam kroki tańców szkockich, po czym młodzież uczestnicząca w warsztatach wspólnie bawiła się przy szkockiej muzyce. Donnie Nicolson uraczył nas również dużą dawką szkockiego humoru.

Polecamy każdemu udział w takim wydarzeniu, gdyż pozostanie ono na długo w Waszej pamięci!


 
 

Spotkanie z Literaturą w II LO


21 listopada 2014 r. w naszej szkole odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu LITERATURA do SZKOŁY. Mieliśmy zaszczyt spotkać się
z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Śląskiego, wydziału Filologii polskiej
dr hab. Anną Szawerna-Dyrszką oraz dr hab. Maciejem Tramerem
.

O młodości i dzieciństwie Czesława Miłosza z pasją i interesująco opowiadała przybyłym na wykład słuchaczom – uczniom i nauczycielom - prof. UŚ dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka, teoretyk literatury, historyk literatury polskiej XX wieku, edytor, 
z-ca prezesa Akademickiego Towarzystwa Literackiego, autorka książek: Doświadczanie czasu. O poezji Wacława Iwaniuka. Katowice 2000; Śmiech katastrofisty. Teodor Bujnicki
w kręgu Żagarów
. Katowice 2007; Bliższe i dalsze okolice Miłosza. Katowice 2011.

Podczas wykładu zostały przedstawione fakty z życia i twórczości poety, jak  i wiele anegdot i ciekawostek związanych z jego osobą.

Wspomnieniom o Czesławie Miłoszu sprzyjał nastrój jesiennego, spokojnego popołudnia.

 

Dzień Patrona Szkoły 2014

 

Tradycyjnie 20 listopada uroczyście obchodziliśmy święto naszego liceum: Dzień patrona szkoły. W tym roku okazji do spotkania było kilka. Po pierwsze    w 2014 roku obchodzimy 150 rocznicę urodzin naszego patrona szkoły Stefana Żeromskiego. Po drugie, od kilku lat w Dniu patrona liceum podsumowujemy konkursy organizowane przez naszą szkołę w ramach obchodów roku wskazanego przez Sejm RP i organizujemy spotkanie młodych twórców Zagłębia Dąbrowskiego, po trzecie 20 listopada 2014 roku po raz pierwszy w Polsce obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Należy zaznaczyć, że Polska była inicjatorem i współtwórcą Konwencji, która dzisiaj jest nazywana Światową Konwencją Praw Dziecka. Dlatego też uroczystości szkolne Dnia patrona liceum przebiegały w bardzo urozmaicony sposób.
Rozpoczęły je spotkania warsztatowe prowadzone przez absolwentów szkoły z uczniami poszczególnych klas. Było ciekawie, rodzinnie i radośnie. Część drugą stanowiła oficjalna podniosła akademia, w której uczestniczyli zaproszeni goście, posłowie na Sejm RP, przedstawiciele władz  miasta z Panem Prezydentem i Panią przewodniczącą Rady Miasta na czele, dyrektorzy i nauczyciele zaprzyjaźnionych szkół i instytucji, uczniowie zagłębiowskich szkół, absolwenci i uczniowie naszego liceum. Podczas akademii uczniowie klasy 1c i 3d przedstawili fragmenty „Ludzi bezdomnych” i „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz przybliżyli zebranym tajemnice warsztatu pisarskiego patrona naszej szkoły. Wręczone zostały nagrody laureatom V Zagłębiowskiego konkursu recytatorskiego: „Nasza wrażliwość Żeromskiego - odczytywana na nowo, niestereotypowo” i dokonano podsumowania Konkursu fotograficznego „Śladami Oskara Kolberga” oraz V Zagłębiowskiego konkursu literackiego: „Uchrońmy od zapomnienia..." dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanych w ramach Roku Oskara Kolberga.
Następnie akademią oraz zmysłami smaku i zapachu zawładnęli kulinarnie uzdolnieni nasi uczniowie, rywalizując z gastronomami z ZSE w Dąbrowie Górniczej (pod dyrekcją, naturalniej, naszych absolwentów panów Tomasza Woźniaka i Mariusza Stefaniaka), którzy na  konkurs Ale pycha- żeromicha stworzyli pyszne i efektowne potrawy inspirowane epoką i twórczością Stefana Żeromskiego. W osobnej kategorii wiekowej, obdarowani nagrodą specjalną, znaleźli się uczniowie SP nr 25 im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Szefową jury i głównym sponsorem (poza Radą Rodziców) była właścicielka restauracji Project Origami.
Za kucharzami w kolejce do sceny ustawili się uczniowie z klasy 3b, którzy w zabawny sposób przedstawili życiorys naszego patrona z uwzględnieniem ciekawostek z życia pisarza, okraszając przygotowaną przez siebie pantomimę stosownie dobraną muzyką  i prezentacją multimedialną.
Kolejnym punktem programu był Quiz Żeromiada, przygotowany przez klasę 3b we współpracy z prowadzącym z kl. 2d, w którym świetnie bawiły się, konkurując 2 zespoły. Jeden z zespołów złożony był z naszych gości-absolwentów (wśród nich m.in. dziennikarz radiowy, trener MKS, podwójny doktorant i nauczycielka), który walczył o punkty z zespołem składającym się z obecnych uczniów Żeromskiego.
Ostatnią częścią uroczystości uhonorowaliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i 25 rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka organizując Żerom Fighter CZYLI kONKURS tALENTÓW. Artykuł 29 Światowej Konwencji Praw Dziecka stanowi bowiem:
1. Państwa-Strony są zgodne, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na: a) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka; (…)
Artykuł 31
1. Państwa-Strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.
2. Państwa-Strony będą przestrzegały oraz popierały prawo dziecka do wszechstronnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym oraz będą sprzyjały tworzeniu właściwych i równych sposobności dla działalności kulturalnej, artystycznej, rekreacyjnej oraz w zakresie wykorzystania czasu wolnego.
Żerom Fighter przygotowali i poprowadzili uczniowie klasy 1c, a uświetnił go pokaz sztuk samoobrony duetu międzypokoleniowego naszego absolwenta - miłośnika Japonii senseia z jego podopiecznym, uczniem tegorocznej kl. 3a.
Występ ten i wszystkie inne dowiodły, że talenty i zdolności przekazywane innym mnożą się, przynoszą wiele radości coraz większej rzeszy młodych ludzi i pokazują, że czas wolny można pożytkować w sposób ciekawy i wszechstronnie rozwijający.
Organizatorzy Dnia Patrona liceum składają wszystkim serdeczne podziękowania za liczny udział w tej Międzypokoleniowej imprezie i wspólną wspaniałą zabawę!!!

 

V ZAGŁĘBIOWSKI KONKURS RECYTATORSKI

„ Nasza wrażliwość Żeromskiego- odczytywana na nowo, niestereotypowo”

W dniu 14 listopada 2014 r.  w siedzibie II LO im. S. Żeromskiego odbył się cykliczny konkurs recytatorski poświęcony w tym roku obchodom 150- tej rocznicy urodzin S. Żeromskiego- patrona szkoły i pisarza związanego z regionem Zagłębia Dąbrowskiego.

Konkurs szczyci się Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

Honorowy Patronat objął nad konkursem Dyrektor Delegatury w Sosnowcu Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego wspiera  od lat przedsięwzięcie patronatem.

W tegorocznego edycji  jury pod przewodnictwem mgr Roberta Strzały reprezentującego Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej wyłoniło następujących laureatów:

Szkoły gimnazjalne:

I miejsce- Patryk Gimzia, Gimnazjum Nr 16 Sosnowiec

II miejsce-   Oliwia Janus, Gimnazjum Nr 7 Dąbrowa Górnicza

III miejsce- Paulina Wyszyńska, Gimnazjum Nr 8 Dąbrowa Górnicza

Wyróżnienia

Jakub Kowalski, Gimnazjum Nr 7 Dąbrowa Górnicza

Wiktoria Kukla, Gimnazjum Nr 16 Sosnowiec

Karolina Rybak, Gimnazjum Nr 10 Dąbrowa Górnicza

Szkoły ponadgimnazjalne:

I miejsce- Justyna Gil, VI LO im. J. Korczaka, Sosnowiec

II miejsce-   Miłosz Pilarek, V LO im. Kanclerza J. Zamoyskiego Dąbrowa Górnicza

III miejsce-   Patrycja Kawa VII LO im. K. K. Baczyńskiego Sosnowiec

Wyróżnienia

Piotr Dadura, Zespół Szkół Ekonomicznych Dąbrowa Górnicza

Olga Jachimek, Liceum Plastyczne Dąbrowa Górnicza

Piotr Sadowski, VI LO im. J. Korczaka Sosnowiec

 

Uroczystość Odzyskania Niepodległości

Dnia 7 listopada b.r. w naszej szkole odbyła się akademia z okazji święta Odzyskania Niepodległości. Ciekawe widowisko zostało przygotowanie przez klasę 3e, pod czujnym okiem wychowawcy mgr Piotra Pakuły. Po części oficjalnej, klasa przedstawiła nam krótką scenkę rodzajową, przenosząc nas do lat 20-stych ubiegłego stulecia. Zarówno za sprawą dynamicznego scenariusza Gabrieli Mutz, jak i poprzez świetną grę aktorską Wiktorii Odrobiny, Adriana Wierzby i Macieja Ćwięka, scenka ta, mimo że trwała zaledwie kilkanaście minut, ujęła istotę oraz sens niepodległości i patriotyzmu. Nad oprawą muzyczną przedsięwzięcia czuwała niezrównana Ilona Magdziak. Na scenie mieliśmy okazję zobaczyć całą klasę, co świadczy o zaangażowaniu i spójności grupy. Akademia ta była dowodem na to, że w każdym istnieje mniej lub bardziej odkryte talenty, które nasza szkoła stara się ujawniać i pomaga im się rozwijać. Jestem pewna, że po obejrzeniu takiego spektaklu, każdy miałby ochotę dołączyć do naszych "żeromskich szeregów".

 

Język Angielski w innej wersji

Na zajęciach z języka angielskiego, w ramach doskonalenia słownictwa związanego z jedzeniem, uczniowie klasy 2a przygotowali stoiska z potrawami z różnych zakątków świata. Odbyło się to w październiku w jednej z klas, pod opieką pani profesor E. Duffek. Uczestnicy tego pomysłu mogli skosztować wykwintnych dań z różnych kultur.
Wachlarz potraw był bardzo zróżnicowany. Każda bowiem pochodziła z innego zakątka naszego globu, a jak wiadomo każdy kraj ma swoją kulturę, tradycję i kuchnię.
Na stoiskach znalazły się potrawy kuchni francuskiej, włoskiej, meksykańskiej, tureckiej oraz greckiej.

Zaserwowane dania:

Kuchnia francuska:

 • Ratatouille
 • Ślimaki
 • Ser feta ze szpinakiem

Kuchnia włoska:

 • Tiramisu
 • Spaghetti bolognese
 • Pizza
 • Ser mozzarella z pomidorami

Kuchnia meksykańska:

 • Pikantne guacamole
 • Chili

Kuchnia turecka:

 • Kebab
 • Różowy sos
 • Zawijane kawałki wołowiny w sosie winegret

Kuchnia grecka:

 • Typowa grecka sałatka
 • Grecki jogurt z miodem
 • Tzatziki

Zadowolenie ogółu rosło wraz z każdym następnym kęsem. Było w tym dużo radości i nauki. Czyż nauka nie może być smaczna i przyjemna? Jak widać może.

 

Udział w Dniach Otwartych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Po Salonie Maturzystów, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się o ofercie szkół wyższych z terenu całej Polski, przyszedł czas na zwiedzanie progów konkretnych uczelni, co ma nam pomóc w wyborze studiów lub tylko ten wybór ugruntować.

Klasa 3b biol-chem uczestniczyła 24 października w dniach otwartych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Posłuchaliśmy wykładów i wzięliśmy czynny udział w ćwiczeniach prowadzonych przez doktorów Wydziału Farmaceutycznego. Dowiedzieliśmy się m. in. jakie są osiągnięcia biotechnologii i perspektywy inżynierii tkanek i biomateriałów, zastanawialiśmy się nad tajemnicą kropli krwi (oznaczaliśmy doświadczalnie grupy krwi) i nad groźbą ery post-antybiotykowej . Weszliśmy na chwilę w głąb genetycznej alchemii oraz posłuchaliśmy o tradycyjnych i nowoczesnych zabiegach kosmetologicznych.

Wszystkie zajęcia były bardzo ciekawe i teraz dopiero mamy twardy orzech do zgryzienia – co tu wybrać, jeśli każda dziedzina nauki niesie ambitne i ciekawe wyzwania?

 

Wycieczka w Pieniny

W dniach 15,16,17 października klasy IA i IE wyruszyły na wyprawę w Pieniny. W pierwszym dniu zwiedziliśmy zamek w Niedzicy i wozownię oraz odbyliśmy rejs po Jeziorze Czorsztyńskim promem "Harnaś". W czwartek wspólnie zdobyliśmy szczyt "Trzy Korony" z którego mogliśmy podziwiać przepiękne widoki rozciągające się na północ Pienin i Słowację.Wieczorem odbyło się ognisko przy którym wszyscy dobrze się bawili ,zajadali kiełbaski i śpiewali wesołe biesiadne piosenki. Cieszymy się ze wspólnego wyjazdu na którym nie tylko odpoczęliśmy, ale także nawiązaliśmy nowe znajomości.

 

Spotkanie z kulturą hiszpańską

W dniu 29 października 2014 gościliśmy w naszej szkole panią doktor Cecylię Tatoj z Zakładu Hispanistyki Uniwersytetu Śląskiego. Poprowadziła ona dla uczniów klasy IB ciekawą prelekcję zatytułowaną „Szok kulturowy, czyli co nas może w Hiszpanii zaskoczyć”. Pani doktor w barwny i pełen humoru sposób opowiedziała nam o różnicach kulturowych pomiędzy Polską i Hiszpanią, ilustrując swój wykład licznymi przykładami z życia codziennego. Ta niecodzienna lekcja kultury hiszpańskiej była dla nas ciekawym i motywującym doświadczeniem. Dziękujemy pani dr Tatoj za poświęcony nam czas i liczymy na dalszą współpracę.


 


Strona 1 z 34