Lekcja muzealna

W poniedziałek, 13 czerwca 2016 roku, młodzież klas drugich realizująca przedmiot „przyroda”, uczestniczyła w lekcji muzealnej, która odbyła się w Muzeum Miejskim „Sztygarka”. Zajęcia pod tytułem Dylematy etyczne w kontekście postępu medycznego (transplantologia, klonowanie, zapłodnienie pozaustrojowe)prowadziła pani doktor M. Polaczek. Trwające dwie godziny lekcyjne zajęcia nie były teoretycznym wykładem, a prowokowaną przez Prowadzącą – często burzliwą - dyskusją ! Treść, a przede wszystkim forma zajęć, długo pozostaną w pamięci uczestników!