Nasi uczniowie wśród najlepszych!


W tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie z Języka Angielskiego FOX wzięło udział 40 naszych uczniów. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a szczególnie dwójce naszych uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca:
I miejsce w naszym rejonie, a IX w województwie zajął Marcin Cudak z klasy 2d,
III miejsce w naszym rejonie zajął Kamil Leletko z klasy 2b ( XII miejsce na liście laureatów w naszym województwie).
Obydwaj uczniowie otrzymali bony pieniężne ufundowane przez firmę EMPiK.
 W kategorii Lions najlepszy wynik w szkole uzyskała uczennica klasy Ie Anna Kołodziejczyk.
Życzymy sukcesów w następnych konkursach w przyszłości!