Uniwersytet Licealisty

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Uczniowie naszej szkoły w ramach współpracy II LO ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach mogą  w dniach 5–18 czerwca 2017 roku wziąć udział w internetowej rekrutacji do projektu edukacyjnego Uniwersytet Licealisty 2017/2018.

W dniu 19 czerwca o godzinie 16:45 (Katowice, ul. Medyków 18, Aula) odbędzie się druga część rekrutacji dla kandydatów aplikujących na UL przy Wydziale Lekarskim w Katowicach i Zabrzu – egzamin testowy.

Kandydatami mogą być uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich, którzy otrzymali co najmniej końcoworoczną ocenę dobrą z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Realizacja Uniwersytetu Licealisty polega na przygotowaniu na rzecz licealistów cyklu zajęć dydaktycznych kończących się egzaminem w formie konkursu ogólnopolskiego. Laureaci konkursu otrzymują dodatkowe punkty w rekrutacji na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

UNIWERSYTET LICEALISTY

http://www.sum.edu.pl/kandydat/uniwersytet-licealisty

DZIEŃ OTWARTY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

http://www.sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/6766-dzien-otwarty-wydzialu-lekarskiego-w-katowicach-01-06-2017r