Ogólnopolski Konkurs Wiedzy i Umiejętności Praca Organiczna2.0.

Praca organiczna wre w całym kraju. To nie doniesienia sprzed ponad stu lat, lecz całkiem aktualna wiadomość, dotycząca  ogólnopolskiego konkursu wiedzy i umiejętności „Praca organiczna 2.0”, zorganizowanego przez Fundację Zakłady Kórnickie, którego wojewódzkie półfinały zakończyły się na początku marca. 319 dwuosobowych zespołów biorących udział w eliminacjach szkolnych w całej Polsce, to niewątpliwy sukces pierwszej edycji turnieju dla młodych organiczników, którego celem jest nie tylko przypomnienie idei przyświecającej dziewiętnastowiecznym społecznikom, lecz także redefiniowanie jej na potrzeby XXI wieku i wprowadzenie na nowo w życie, krzewienie wśród młodzieży idei pracy organicznej, popularyzowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie kreatywności.

Najwięcej uczestników wystartowało w województwie wielkopolskim: 49 zespołów. Licznie zaprezentowały się także województwa mazowieckie i śląskie, które wystawiły po 37 zespołów.

W zmaganiach wojewódzkich wzięliśmy udział w liczbie trzech z 37, 2-osobowych drużyn0 i godnie reprezentowaliśmy nasze liceum.