XXIII JUBILEUSZOWA EDYCJA

Rankingu Liceów i Techników PERPEKTYWY 2021

II Liceum Ogólnokształcące

im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej

jest  wśród laureatów

Rankingu Liceów Ogólnokształcących

Zajęliśmy 1 w Dąbrowie Górniczej w Rankingu Liceów Ogólnokształcących, 43 w województwie śląskim, zaszczytne 398 miejsce wśród 1000 liceów ujętych w rankingu. W tym roku wzięto pod uwagę dane z 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników  w Polsce.

Kryteria, według których oceniane są szkoły, to: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych. Po raz kolejny w tej edycji uwzględnione zostały  osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Na sukces naszej szkoły wpływ miało zaangażowanie w pracę uczniów, nauczycieli, dyrekcji, i pracowników administracji.

Znak jakości- Srebrna Tarcza Perspektyw przyznana Żeromszczakom!