Rekrutacja na Uniwersytet Licealisty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przy Wydziale Lekarskim

Informujemy, że trwa rekrutacja do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Człowieku 2019/2020 (dawniej Uniwersytet Licealisty).

W ramach współpracy II LO ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach kandydaci do udziału w projekcie mogą do dnia 16 czerwca 2019 dokonywać zgłoszeń w formie elektronicznej.

https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-ul-wlk/9914-rekrutacja-do-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-czlowieku-2019-2020-wlk

Kandydatami mogą być uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich, którzy otrzymali co najmniej końcoworoczną ocenę dobrą z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, matematyka.

Osoby, które wyślą zgłoszenie i spełnią warunki przyjęcia określone w regulaminie, będą mogły przystąpić do drugiego etapu rekrutacji polegającego na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z biologii, chemii i fizyki (zakres podstawy programowej z tych przedmiotów dla klas I-II), który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019.

Regulamin i więcej informacji nt. „Uniwersytetu Licealisty” - na stronie internetowej ŚUM: http://www.sum.edu.pl