MALI uczniowie idą do szkoły– projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF


MALI uczniowie idą do szkoły – to projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF, który jest odpowiedzią na sytuację dzieci w tym kraju. Celem projektu jest uświadomienie dzieciom
i młodzieży w Polsce, jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć oraz kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego i zebranie środków finansowych na edukację dzieci w Mali.


Po zapoznaniu się z sytuacją rówieśników w Mali, uczniowie zaangażowani w realizację projektu przygotowali książki i notesy do tworzenia książek.
W dniu 12 stycznia 2016 roku zorganizowany został Dzień Książki dla Afryki. Rodzice uczniów i zaproszeni goście dokonali darowizn na rzecz dzieci z Mali, w zamian otrzymywali wybrany przez siebie produkt; tomik poezji, książeczkę lub notes wykonany przez uczniów.
Nasza szkoła przystąpiła również do Konkursu na najciekawszą książkę i wysłała wybraną książkę, która została przygotowana przez ucznia. Jury konkursu oceni nadesłane prace i wybierze najciekawszą książkę. Nagrodą w konkursie jest wizyta Ambasadora Dobrej Woli UNICEF – Artura Żmijewskiego. Czekamy na rozwiązanie konkursu, które ma nastąpić w kwietniu.