Matematyczne sukcesy Żeroma !!!

Z radością i z dumą informujemy, że aż 20 uczniów naszego liceum otrzymało tytuł Laureata Olimpiady Wiedzy Archimedes. Plus Matematyka. Plus.

Są wśród nich: Paweł Duraj - klasa III A (96 pkt. – laureat I – go stopnia), Agata Kołkowska - klasa III E (96 pkt. – laureatka I – go stopnia), Piotr Kowalczyk - klasa III E (96 pkt. – laureat I – go stopnia), Artur Bandura - klasa III A (88pkt. – laureat III – go stopnia), Krzysztof Mizgała - klasa III A (88 pkt. – laureat III – go stopnia), Mateusz Andrzejewski - klasa IA (84 pkt. – laureat IV – go stopnia), Zuzanna Barczyk klasa III E (84 pkt. – laureatka IV – go stopnia), Jakub Dybich – klasa IA (84 pkt. – laureat IV – go stopnia), Mateusz Moskal - klasa III E (84 pkt. – laureat IV – go stopnia), Julia Smagowska - klasa III A (84 pkt. – laureatka IV – go stopnia), Patryk Kamiński - klasa IIC (84 pkt. – laureat IV – go stopnia), Bartosz Pałuchowski - klasa IEg (84 pkt. – laureat IV – go stopnia), Barczyk Eliza – klasa III E (80 pkt. – laureatka V – go stopnia). Oliwia Burnus - klasa III A (80 pkt. – laureatka V – go stopnia), Jakub Pietraszko – klasa IA (80 pkt. laureat V – go stopnia), Oliwia Pietrzak – klasa ID (80 pkt. - laureatka V – go stopnia), Sikorski Kacper– klasa IA (80 pkt.- laureat V – go stopnia)

 

 

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM LAUREATOM UZYSKANYCH WYNIKÓW I ŻYCZYMY DALSZYCH MATEMATYCZNYCH SUKCESÓW