Piątki z Inżynierią Materiałową

Po raz kolejny nasi uczniowie z klas trzecich o profilu biologiczno - chemicznym 28 lutego 2020 roku uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii w ramach tzw. spotkań dla młodzieży „Piątki z Inżynierią Materiałową” organizowanych przez Politechnikę Śląską w Katowicach –Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Było jak zwykle interesująco, konkretnie, rzeczowo i również wybuchowo!

Pracownikom uczelni serdecznie dziękujemy.