Zakończenie projektu UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY UMO SMCEBI

29 lutego 2020 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie odbyło się posumowanie projektu UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY UMO SMCEBI. W projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) uczestniczyło w sumie 96 uczniów z trzynastu szkół województwa śląskiego wraz z chętnymi rodzicami. Z naszego liceum brało udział dwunastu uczniów klas drugich a także dziesięciu chętnych rodziców. Celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, umiejętności pracy w grupie, umiejętności STEAM, wiedzy ICT oraz umiejętności społecznych. W trakcie trwania projektu (dziesięć miesięcy zajęć w soboty i inne dni wolne od nauki w szkole) odbyły się warsztaty (37), wykłady (3), wycieczki dydaktyczne (4) oraz warsztaty i wykłady dla rodziców (14). Dziewięciu uczniów z całej grupy – w tym trzech naszych uczniów – byli objęci wsparciem tutorskim (Norbert, Michał, Bartosz). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, pamiątkami UŚ a Norbert otrzymał nagrodę Komisji Naukowej za najlepszy projekt i prezentację plakatu naukowego!!!

Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wielkich odkryć naukowych!!!