XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu

z Języka Angielskiego

Uczniowie naszej szkoły odnieśli kolejne sukcesy  językowe. Dziesięcioro uczniów naszej szkoły zostało nagrodzonych w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego ENGLISH ACE.

Wśród nich mamy dwoje laureatów oraz ośmioro zdobywców dyplomów. Są to:

Dawid Hanak  klasa  3E - Laureat – nagroda rzeczowa I stopnia

Soczówka Oliwia  - klasa  2D - Laureat - nagroda rzeczowa II stopnia

Wiktoria Widawska -  klasa 1Dp - dyplom  z wynikiem bardzo dobrym

Seweryn Nejman - 1Ap - dyplom z wynikiem dobrym.

Alicja Chmielewska klasa 1Bp - dyplom z wynikiem dobrym.

Bianka Elmrych - klasa 1Bp - dyplom z wynikiem dobrym

Natalia Tomasik - klasa 1Bp - dyplom z wynikiem dobrym

Magierski Filip - klasa 2D - dyplom z wynikiem dobrym

Wiktor Banaszek - klasa 3A - dyplom z wynikiem dobrym

Piotr Kowalczyk - klasa 3E - dyplom z wynikiem dobrym

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzmy dalszych sukcesów!