Trudna dla całego świata sytuacja, której przyczyną jest rozprzestrzenianie się  koronawirusa, odciska piętno także na naszym zdrowiu psychicznym.  Pojawia się problem z  izolacją, nową sytuacją edukacyjną, brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami oraz  własnymi emocjami, lękami i zachowaniami, które pojawiają się w tym okresie. Nasze Liceum nie pozostaje obojętne na tą sytuację i zapewnia możliwość konsultacji  dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Codziennie w godzinach swojej pracy, specjaliści służą pomocą.

Kontakt przez dziennik elektroniczny, Microsoft Teams oraz w wyjątkowych sytuacjach przez telefon.

 

CZEKAMY I POSTARAMY SIĘ POMÓC

Pedagog i Psycholog