Zebranie z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3 odbędzie się 20 stycznia 2021r. (środa) w klasie 1c, 2AG, 2Bp, 2Dp, 2Ep, 3c o godz. 17:30, w pozostałych klasach o 17:00. Zebrania przeprowadzone online przy pomocy aplikacji Teams (Office 365) z wykorzystaniem loginu ucznia.

Konsultacje z nauczycielami dla rodziców uczniów klas 1, 2 i 3 odbędą się w dniu 21 stycznia 2021r. (czwartek)  w godzinach od 16:00 do 18:00. Konsultacje przeprowadzone online przy pomocy aplikacji Teams (Office 365) z wykorzystaniem loginu ucznia.

 

ZAPRASZAMY