Klasa humanistyczna - IIC w oryginalny sposób powitała tegoroczną wiosnę. Na lekcji języka polskiego, grupa rozszerzona gościła poetkę - Panią Zofię Cencek. Spotkanie przebiegało na trzech płaszczyznach. Po pierwsze zaproszony Gość odniósł się do specyfiki twórczości regionalnej, ponieważ pani Zofia Cencek jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, a od stycznia 2011 roku pełni funkcję kierownika sekcji literackiej.

Po drugie uczniowie mieli okazję zapoznać się z twórczością Gościa i dokonać na żywo analizy interpretacyjnej przedstawionych utworów. Prezentowane wiersze miały różnorodną tematykę: miłosną, egzystencjalną, religijną, filozoficzną i regionalną. Autorka utworów tak podsumowała swoją twórczość: „Potrzeba tworzenia jest owocem refleksji
o życiu, o jego radosnych i smutnych chwilach. Czasem ogrzewa serca, rozświetla poranek, rozbudza nadzieję, pobudza do refleksji. Bywa przesłaniem miłości do świata i ludzi…”

Trzecią część spotkania stanowiły warsztaty poetyckie, które umożliwiły uczniom klasy IIC sprawdzenie własnych umiejętności twórczych. To wielopłaszczyznowe spotkanie
z poezją dostarczyło wielu miłych wrażeń i okazało się dobrym ćwiczeniem interpretacyjnym dla młodych humanistów.