Skład Rady Rodziców

przewodnicząca

Mirella Barańska- Sorn
z-ca
Karina Bizan
sekretarz
Marcin Sikorski
skarbnik 
Elżbieta Jach