Spotkania z rodzicami uczniów
w roku szkolnym 2018/2019

12 września 2019 r.
14 listopada 2019 r.
9 stycznia 2020 r.
19 marca 2020 r.
21 maja 2020 r.