Spotkania z rodzicami uczniów
w roku szkolnym 2018/2019

13 września 2018 r.
15 listopada 2018 r.
9 stycznia 2019 r.
21 marca 2019 r.
16 maja 2019 r.