Terminarz klasyfikacji śródrocznej

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach 16 listopada 2018 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 30 listopada 2018 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 14 grudnia 2018 r.
Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 25 marca 2019 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 8 kwietnia  2019 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 10 kwietnia  2019 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 17 kwietnia 2019 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  17 kwietnia 2019 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do 26 kwietnia 2019 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji do 4 maja 2019 r
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji do 11 maja 2019 r
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 11 maja  2019 r

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 17 maja  2019 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 31 maja 2019 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 4 czerwca 2019 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

14 czerwca 2019 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 14 czerwca 2019 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego  do 21 czerwca 2019 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji  do 25 czerwca 2019 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji  do 2 lipca 2019 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 2 lipca 2019 r.