Terminarz klasyfikacji śródrocznej

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach 15 listopada 2019 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 29 listopada 2019 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 13 grudnia 2019 r.
Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 20 marca 2020 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 3 kwietnia  2020 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 7 kwietnia  2020 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 17 kwietnia 2020 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  17 kwietnia 2020 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do 24 kwietnia 2020 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji do 28 kwietnia 2020 r
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji do 6 maja 2020 r
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 6 maja  2020 r

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 22 maja  2020 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 4 czerwca 2020 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 9 czerwca 2020 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

19 czerwca 2020 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 19 czerwca 2020 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego  do 26 czerwca 2020 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji  do 30 czerwca 2020 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji  do 7 lipca 2020 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 7 lipca 2020 r.