Terminarz klasyfikacji śródrocznej

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach 23 listopada 2020 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 7 grudnia 2020 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 21 grudnia 2020 r.
Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 26 marca 2021 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 9 kwietnia  2021 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 13 kwietnia  2021 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 23  kwietnia 2021 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  23 kwietnia 2021 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do 30 kwietnia 2021 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji do 5 maja 2021 r
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji do 12 maja 2021 r
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 12 maja  2021 r

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 21 maja  2021 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 2 czerwca 2021 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 8 czerwca 2021 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

18 czerwca 2021 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 18 czerwca 2021 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego  do 25 czerwca 2021 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji  do 29 czerwca 2021 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji  do 6 lipca 2021 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do  6 lipca 2021 r.