Skład Rady Rodziców

przewodnicząca

Gabriela Nowacka- Nowak
z-ca
Agnieszka Świątek
sekretarz
Elwira Danecka
skarbnik

Agnieszka Kowalczyk