Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2020/2021

Język Polski

mgr Magdalena Janas -zajęcia przygotowujące do matury 3C (online-Teams) termin ruchomy

                                     poniedziałek 18.00

mgr Aneta Bednarek-Gajda-konsultacje polonistyczne dla klasy 3D

                                             wtorek 13.25-14.10

Biologia

dr Monika Rutkowska-Czekaj- zajęcia przygotowujące do matury dla klasy 3B gr.1

                                                  czwartek 13.25

mgr Izabella Michta-zajęcia przygotowujące do matury -raz w miesiącu(online-Teams)

                                  czwartek 17.30-18.15

mgr Karolina Gwóźdż- koło biologiczne dla maturzystów

                                     czwartek 13.10

Chemia

mgr Joanna Król-konsultacje z chemii dla maturzystów-poniedziałek 13.25-14.10

                            zajęcia wyrównawcze z chemi  w zależności od potrzeb danej klasy

                            czwartek 10.40-11.25 dla klasy 2C

Fizyka

mgr Małgorzata Koćwin-zajęcia dodatkowe z fizyki dla klas 3AC

                                        środa 7.10

Matematyka

mgr Ewa Pająk-zajęcia wyrównawcze z matematyki

                          środa 15.10

mgr Mariola Babiarz-koło matematyczne dla klas trzecich -poniedziałek 7.10

                                   zajęcia przygotowujące do matury dla klasy 3C -czwartek 14.15

mgr Anna Juda-kółko matematycznedla klas trzecich-czwartek 14.15

                         powtórki maturalne z matematyki dla klasy 3A-poniedziałek 15.10

Historia

mgr Matra Archman-Orczykowska-zajęcia przygotowujące do matury

                                                         czwartek 13.25

Język angielski

mgr Mateusz Drela-fakultet z języka angielskiego dla maturzystów (online-Teams)

                                czwartek 15.10

Informatyka

mgr Bartosz Zawarczyński- zajęcia dodatkowe z informatyki co 2 tygodnie

                                             wtorek 16.50

Wychowanie fizyczne

mgr Agata Lacheta-SKS zajęcia gimnastyczno-taneczne- poniedziałek 9.45-11.15

                                SKS zajęcia sportowe-poniedziałek 15.10-16.40

mgr Artur Lewicki-SKS zajęcia sportowe- wtorek 8.00-9.30

                                                                    czwartek 15.10-16.40

Doradztwo zawodowe

mgr Joanna Szatan Indywidualne porady dla uczniów - poniedziałek 18:30

                                                                                         środa 10:00-12:00

                                                                                         piątek 11:00- 12:00

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram zajęć sportowych w zakresie ,, Gry zespołowe,, (SKS) prowadzonych przez mgr Artura Lewickiego

Lp.

Data organizacji zajęć

Godzina organizacji zajęć

Planowana liczba uczestników

1.

Poniedziałek

15.15-16.00

15

2.

Środa

7.05-7.50

15

3.

Czwartek

7.05-7.50

15

 

 

Harmonogram zajęć sportowych w zakresie ,, Cheerleading,, (SKS) prowadzonych przez mgr Agatę Lachetę

Lp.

Data organizacji zajęć

Godzina organizacji zajęć

Planowana liczba uczestników

1.

Wtorek

7.05-7.50

15

2.

Czwartek

15.15-16.00

15

 

Szczegółowy harmonogram zajęć sportowych znajduje się na tablicy ogłoszeń przy pokoju nauczycieli wf-u

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH 2019/2020

Lp.

Imię i nazwisko nauczyciela

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Termin

1.

Mariola Babiarz

Koło matematyczne kl. IIIA

Poniedziałek – 855-940

2.

Mariola Babiarz

Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów dla klas II

Piątek – 710-755

3.

Magdalena Kańska-Przybysz

Koło humanistyczne

Poniedziałek – 955-1040

4.

Anna Juda

Zajęcia przygotowujące do matury z matematyki
kl. IIIB

Czwartek – 800-845

5.

Anna Juda

Koło matematyczne kl. IIA

Piątek – 855-940

6.

Ewa Doromoniec

WOS dla maturzystów

Poniedziałek – 855-940
Czwartek – 1515-1600

7.

Karol Zawada

Koło z fizyki – zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego dla kl. IIIA i IIIE

Czwartek – 1240-1325

1335-1420

8.

Marta Archman-Orczykowska

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z historii

Środa – 1425-1510

9.

Joanna Król

Koło chemiczne dla uczniów klas III

Poniedziałek – 855-940

10.

Anna Zasucha

Szkolny Klub Wolontariusza

Zajęcia nieregularne – informacje u nauczyciela

11.

Mateusz Drela

Fakultet z języka angielskiego dla maturzystów

Środa – 1425-1510

12.

Iwona Janusz

Koło chemiczne dla maturzystów

Czwartek – 800-845

13.

Monika Rutkowska-Czekaj

Koło biologiczne dla klas III przygotowujące do matury

Czwartek – 710-755

14.

Aneta Bednarek-Gajda

Koło polonistyczne

Środa – 1515-1615

15.

Izabela Zarębska

Koło języka niemieckiego

Środa – 800-845

16.

Izabela Michta

Zajęcia przygotowujące do matury z biologii

Poniedziałek – 1425-1510

17.

Karolina Gwóźdź

Przygotowanie do matury z biologii. Klasy III

Poniedziałek – 855-940