Konkurs Śladami Stefana Żeromskiego

Adresatem przedsięwzięcia są uczniowie gimnazjum i szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych Ideą konkursu jest popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego, poszerzanie wiadomości o nim jako o człowieku i pisarzu z okazji obchodów 70- lecia naszego liceum.

Zadaniem uczniów jest wykonanie przewodnika multimedialnego z wykorzystaniem dostępnych programów komputerowych ( Word, Power Point, Prezzi itp.)

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego, sztuki, techniki i informatyki do opieki nad przebiegiem konkursu.

REGULAMIN.pdf

REGULAMIN.doc