Opiekunowie wolontariatu:

Pomysłodawca: mgr Mariola Babiarz

Koordynator Klubu Wolontariusza ,,Prosto z serca’’:
mgr Anna Zasucha

Opiekunowie Klubu: mgr Agata Lacheta

------------------------------------------

KLUB WOLONTARIUSZA

„PROSTO Z SERCA”

Klub wolontariusza działa od 2001 r. Pomysłodawcą klubu była mgr Mariola Babiarz, która nawiązała współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Rehabilitacyjnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Do współpracy w kolejnych latach przyłączyli się mgr Ada Kubik, mgr Anna Zasucha, mgr Aleksandra Grzesiczak oraz mgr Piotr Pakuła.

Działalność klubu skierowana jest miedzy innymi na uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-socjalnej, podopiecznych Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej, dzieci z Domu Małego Dziecka w Sarnowie oraz osoby indywidualne z całego kraju. Praca klubu polega na:

- niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i upośledzonym z wyżej wymienionych placówek;

- udzielaniu pomocy indywidualnym osobom najbardziej potrzebującym z terenu szkoły jak i całego kraju, na podstawie oficjalnych pism skierowanych do dyrekcji szkoły

- współpracy z innymi klubami i stowarzyszeniami wolontaryjnymi;

- przeprowadzaniu aukcji charytatywnych (sprzedaż ciast, kartek i ozdób okolicznościowych) mających na celu uzyskanie funduszy na organizację imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Dzień dziecka) i związanych z nimi kosztami na prezenty lub fanty w konkursach;

- organizowaniu zbiórek odzieży używanej, słodyczy, artykułów papierniczych oraz zabawek a następnie przekazaniu ich wszystkim potrzebującym;

- udziale w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Zielone Zagłębie przy współpracy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej „Wspólnie dla miasta. Młodzi dla miasta”;

- odpowiadaniu na apele innych stowarzyszeń charytatywnych polegające na rozprowadzaniu gadżetów ma terenie szkoły, np. kalendarzyków, wśród osób zainteresowanych;

- włączaniu się w ogólnopolskie akcje charytatywne np. „Podziel się posiłkiem”.

CODZIENNA PRACA

Codzienna praca klubu „Prosto z serca” polega na regularnym odwiedzaniu dzieci z Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Wolontariusze pracują z dziećmi trzy dni w tygodniu. Uczniowie pomagają podopiecznym ośrodka w odrabianiu lekcji, karmieniu i organizowaniu zajęć na świetlicy.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Klub wolontariusza „Prosto z serca” systematycznie organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej oraz dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Sarnowie


 

 

 

SPOTKANIE Z PREZYDENTEM 29.12.2021

Wolontariuszki z klasy 3Dp – Nadia Rubik i Maja Mroczek wraz z opiekunem panią Anną Zasuchą  wzięły udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Panem Marcinem Bazylakiem 29 grudnia 2021 w Urzędzie Miasta  Dąbrowa Górnicza. Spotkanie dotyczyło wniosków złożonych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych.  W spotkaniu uczestniczyli: Prezydent Miasta Pan Marcin Bazylak, II Zastępca Prezydenta Miasta Pani Bożena Borowiec, Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty w Dąbrowie Górniczej  Pani Marta Bobrowska – Juroff, Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Pani Magdalena Mike, Zarząd Młodzieżowej Rady Miasta oraz  przedstawiciele zaakceptowanych wniosków. Spotkanie odbyło się przy okrągłym stole, gdzie wolontariusze mogli przypomnieć swoje wnioski, podzielić się swoimi planami i obawami dotyczącymi realizacji  wniosków i porozmawiać o nich ze wszystkimi zaproszonymi gośćmi.  

Spotkanie w ramach projektu Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych 22.12.2021
 
Autorki wniosków „ Karnawał po królewsku” i „Rozwój szkolnego klubu wolontariusza „Prosto z serca”  Nadia Rubik, Natalia Cieplińska, Maja Mroczek z klasy 3Dp wraz z p. Anną Zasuchą, wzięły udział w spotkaniu, które odbyło się w |Centrum Aktywności Obywatelskiej 22 grudnia 2021. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele zaakceptowanych wniosków złożonych w ramach programu Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych oraz przedstawiciele Komisji ds. Oceny Merytorycznej. Spotkanie prowadziła Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty w Dąbrowie Górniczej  pani Marta Bobrowska – Juroff wraz z  Inspektor Wydziału Oświaty panią Agnieszką Świątek-Brzezińską, Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta - Wiktorią Debabową i Zastępcą  Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta – Karoliną Szumiał. Spotkanie w świątecznej atmosferze pozwoliło na poznanie siebie nawzajem. Uczestnicy pokrótce przypomnieli swoje wnioski i wyrazili swoje nadzieje i obawy związane z realizacją wniosków w nadchodzącym roku.
 
 

 „Karnawał po królewsku” i „ Rozwój szkolnego klubu wolontariusza „Prosto z serca”

W ramach programu o nazwie Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych trzy wolontariuszki z klasy 3Dp – Nadia Rubik, Natalia Cieplińska i Maja Mroczek - wraz  z opiekunem p. Anną Zauchą napisały dwa wnioski : „Karnawał po królewsku” oraz „ Rozwój szkolnego klubu wolontariusza „Prosto z serca”. Po ocenie formalnej i merytorycznej dokonanej przez Młodzieżową Radę Miasta oraz Komisję ds. Oceny Projektów  w ramach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych  oba wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji w nadchodzącym roku.

GRATULUJEMY!!!

Karnawału po królewsku” to inicjatywa, w której wolontariusze chcą zorganizować bal karnawałowy dla podopiecznych SOSW dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Fabryce Pełnej Życia. Jak sama nazwa wskazuje, ma być to bal wyjątkowy. Organizacja  tego projektu w ramach Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych umożliwi właściwą realizację przedsięwzięcia, ponieważ dzięki temu będzie można pokryć koszty materiałów plastycznych, drobnych  upominków dla wszystkich uczestników, nagród,  napojów, dekoracji oraz przewozu i ubezpieczenia. Bal w Fabryce Pełnej Życia mają poprzedzić warsztaty plastyczne, aby każde dziecko miało zapewnione przebranie.

„ Rozwój szkolnego klubu wolontariusza „Prosto z serca” to projekt, który wesprze działania uczniów aktywnych na rzecz wolontariatu i pomoże klubowi rozwinąć się i zwiększyć liczbę zaangażowanych członków. Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych pozwoli na zakup laptopa i zaangażowanie w różne akcje oraz ich organizację. Jest to dla nas zwieńczenie  20-lecia istnienia i pracy klubu. Do tej pory pracowaliśmy na skalę lokalną, ogólnopolską i międzynarodową bez własnego zaplecza, korzystając z prywatnego sprzętu lub szkolnego przeznaczonego do prowadzenia lekcji. To mocno utrudniało działalność klubu, szczególnie w ubiegłym roku, podczas pandemii. Zakup laptopa stworzy odpowiednie warunki do pracy i ułatwi działalność szkolnego klubu wolontariusza.

 ULOTKA 1

ULOTKA 2

AKCJE ŚWIĄTECZNE W WOLONTARIACIE

czyli

 „Dąbrowska Paka Dobra”„Bombka dla seniora” i „Kartka dla seniora”

Żeromszczaki nie zawiedli i tym razem!   W  akcjach   „Dąbrowska Paka Dobra” ”,   „Bombka dla Seniora” i „Kartka dla Seniora” wzięło udział 11 klas: 1C, 1D, 1E,  2A, 2C, 2D, 3Bp, 3Bg, 3Cp, 3Dp, 3Ep wraz z wychowawcami. To między innymi dzięki nim osoby najbardziej potrzebujące mogą poczuć magię Świąt.

 

„Dąbrowska Paka Dobra” zachęcała do dzielenia się dobrem z  osobami samotnymi, starszymi i tymi, którzy zostali doświadczeni przez los. Nasi wolontariusze podzielili się  żywnością, kosmetykami, zabawkami i ozdobami świątecznymi. Dodatkowo  zakupiono artykuły spożywcze i chemiczne za 440 złotych  przekazane z akcji „Szlachetna paczka”.

Swoim udziałem w akcjach „Bombka dla Seniora” i „Kartka dla Seniora wolontariusze mogli sprawić, by nadchodzące Święta były dla osób samotnych wyjątkowe. Piękne, ręcznie wykonane bombki i kartki świąteczne, umilą Święta osobom potrzebującym.

Wszystkie dary z wyżej wymienionych akcji zostały przekazane  do Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej (ul. Sienkiewicza 6a).

 

 
Zapraszamy chętnych Żeromszczaków do udziału w przedsięwzięciu, którego organizatorem jest Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza. Celem jest promowanie idei wolontariatu oraz wyłonienie młodych, aktywnych wolontariuszy
Serdecznie zapraszamy
 
Paszport Wolontariusza (do pobrania)
 
REGULAMIN DĄBROWSKIEGO PASZPORTU WOLONTARIUSZA

§1

Organizator i cel przedsięwzięcia

1)      Organizatorem przedsięwzięcia jest Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza wraz Dąbrowskim Zespołem Doskonalenia i Wsparcia Nauczycieli.

2)      Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz wyłonienie młodych, aktywnych wolontariuszy.

§2

Warunki uczestnictwa

1)      Przedsięwzięcie adresowane jest do dzieci i młodzieży do 26 roku życia mieszkających lub uczących się w Dąbrowie Górniczej.

2)      Za działania wolontaryjne uznaje się dobrowolną, świadomą i bezpłatną pracę na rzecz  instytucji lub organizacji społecznych, kulturalnych, sportowych wykraczającą poza wolontariat szkolny ze szczególnym uwzględnieniem akcji miejskich, regionalnych
i ogólnopolskich.

3)      Działania wolontaryjne muszą być udokumentowane w „Dąbrowskim Paszporcie Wolontariusza”.

Czytaj więcej: paszport wolontariatu

XX MIEJSKA OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW

W ramach współpracy wolontariackiej z Przedszkolem 34 uczniowie klasy 1d i 2a wraz z opiekunem - panią Anną Zasuchą pomogli przy organizacji XX MIEJSKIEJ OLIMPIADY SPORTOWEJ PRZEDSZKOLAKÓW, która odbyła się 30 maja 2017 na Hali Sportowej w Dąbrowie Górniczej. Rywalizacja przedszkolaków była ogromna, a  super zabawę urozmaiclł Bóbr Dąbrowiak, w którego wcielili się  wolontariusze :).

IV Wojewódzka Korekcyjna Olimpiada " Kocykowa"

16 maja w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" odbyła się  IV Wojewódzka Korekcyjna Olimpiada "Kocykowa", zorganizowana przez Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących  i Niewidomych, Razem do celu z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy z tego samego miasta. W organizacji i przebiegu imprezy pomagali wolontariusze naszej szkoły wraz z opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza "Prosto z serca" panią Anną Zasuchą, którzy  przygotowywali tory przeszkód i czuwali, aby wszyscy uczestnicy mogli je bezpiecznie pokonać. Głównym celem przyświecającym olimpiadzie było propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowej postawy poprzez skorygowaną aktywność fizyczną pomimo różnych rodzajów niepełnosprawności. Honorowy patronat nad olimpiadą objął prezydent miasta pan Zbigniew Podraza. 

W zmaganiach wzięło udział 11 szkół specjalnych, ośrodków szkolno - wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej z całego województwa  śląskiego. Olimpiadę uświetniły również występy zespołów tanecznych takich jak Akademia Wyobraźni „Kajune” z Czeladzi oraz para taneczna ze szkoły tańca Marengo  z Dąbrowy Górniczej.  

POMOC ABSOLWENTCE

Do końca maja 2017roku trwa kolejna akcja zbierania nakrętek. Tym razem organizatorem akcji była „Fundacja z Uśmiechem” , z którą nawiązaliśmy kontakt w kwietniu 2017 poprzez Inkubator w Dąbrowie Górniczej, chcąc ratować życie absolwentki naszej szkoły –Karoliny Dzienniak- w myśl zasady” Żeromszczak wspiera Żeromszczaka. Karolina ma nowotwór mózgu. Skuteczne metody leczenia tego nowotworu nie są dostępne w naszym kraju, a jedynie w Stanach Zjednoczonych, co oczywiście wymaga ogromnych nakładów finansowych. Każda oddana nakrętka jest więc na wagę złota.

OLIMPIADA KOCYKOWA


16 maja w Hali Widowiskowo - Sportowej "Centrum" odbyła się IV Wojewódzka Korekcyjna Olimpiada " Kocykowa", zorganizowana przez Stowarzyszenie Dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych „Razem do celu” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy z tego samego miasta. W organizacji i przebiegu imprezy pomagali wolontariusze naszej szkoły, którzy przygotowywali tory przeszkód i czuwali, aby wszyscy uczestnicy mogli je bezpiecznie pokonać. Głównym celem przyświecającym olimpiadzie było propagowanie wśród dzieci i młodzieży prawidłowej postawy, poprzez skorygowaną aktywność fizyczną pomimo różnych rodzajów niepełnosprawności. Honorowy patronat nad olimpiadą objął prezydent miasta Zbigniew Podraza. W zmaganiach wzięło udział 11 szkół specjalnych, ośrodków szkolno - wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej z całego województwa śląskiego.

BAL KARNAWAŁOWY

Wolontariusze z 2 LO bawili się razem z dziećmi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na balu karnawałowym. W ramach akcji SKW często współpracujemy z SOSW. Parę tygodni temu organizowaliśmy Mikołajki. Teraz przyszedł czas na bal karnawałowy.
Były tańce, przebieranki, zdjęcia i przede wszystkim dobra zabawa :)

WOŚP

SIEMA! II LO również dołączyło do zbiorki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom" - 25. finał, graliśmy razem z WOŚP. Odbyła się licytacja, a także liczne występy uczniów naszej szkoły raz chóru "Zorza", z którym mieliśmy okazję współpracować podczas ostatniej edycji Polichromu..

X edycja "Graj i pomagaj" nie mogła się odbyć bez naszego udziału!

Uczniowie w ramach warsztatów plastycznych przygotowali mnóstwo ozdób, stroików i kartek świątecznych, które sprzedali podczas kiermaszu na akcji charytatywnej w Hali Centrum. Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie zielonych kolonii dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej z dąbrowskich szkół podstawowych. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom za udział w akcji.

GALERIA

Gra POLICHROM – wolontariusze realizują Misję 2

W ramach przeciwdziałaniu mowie nienawiści, antydyskryminacji i nietolerancji wolontariusze naszej szkoły postanowili działać na różnych płaszczyznach i w różnoraki sposób. Do realizacji Misji 2 przygotowało nas szkolenie prowadzone przez panią Milenę Skupień 20 stycznia 2016 w naszej szkole.

Zdecydowaliśmy, że na terenie szkoły zawisną plakaty, przygotujemy prezentacje multimedialne, które umieścimy na stronie internetowej naszej szkoły i zorganizujemy akcję poza szkołą. Plakaty dotyczyły przeciwdziałaniu rasizmowi, nietolerancji wobec innych narodów oraz odmienności wobec osób o innej orientacji seksualnej. Prezentacje przybrały natomiast bardziej profesjonalną formę, czasami bardzo rzeczowa i poważną, a czasami zabawną. Dotknięto w nich tematu uprzedzeń i stereotypów dotyczących narodów (np. każdy Anglik lubi herbatę, a każdy Rosjanin alkohol) , wyglądu (każda blondynka jest pusta; każdy metalowiec jest satanistą) itp. Przytoczono definicje podstawowych pojęć.

Czytaj więcej: Gra POLICHROM – wolontariusze realizują Misję 2

WOŚP

W dniu 18 grudnia 2015 roku nasza szkoła wsparła zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Kwesta odbyła się w ramach organizowanej w naszym liceum Imprezy Zamkniętej - XV Międzyszkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek.

Po zakończeniu konkursu odbyła się licytacja przedmiotów przysłanych przez WOŚP oraz ozdób świątecznych przygotowanych w ramach V Zagłębiowskiego Konkursu na regionalną ozdobę świąteczną i zagłębiowską szopkę bożonarodzeniową. Licytację prowadzili przedstawiciele szkolnego samorządu uczniowskiego:

- Łukasz Wybrańczyk

- Aleksandra Brudzińska

Czytaj więcej: WOŚP

Międzynarodowy projekt Polska - Łotwa EYES WIDE OPEN

W dniach 7-15 grudnia 2015 odbył się międzynarodowy projekt EYES WIDE OPEN, w którym brała udział grupa polska i grupa łotewska osób niewidomych i niedowidzących oraz wolontariusze pełnosprawni z obu krajów. Projekt przygotowany był przez Stowarzyszenie „Dobre Ręce” z siedzibą w Będzinie i został zrealizowany w ramach Programu Erasmus +. Pomysł przedsięwzięcia był wynikiem współpracy między Stowarzyszeniem „Dobre Ręce” i Fundacją „Brajlówka” z siedzibą w Łaziskach Górnych. Realizacja projektu odbyła się w języku angielskim w Poroninie przy współudziale Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Latvijas Neredzigo Biedriba - organizacji partnerskiej z Łotwy, działającej na rzecz osób niewidomych i słabowidzących.

Głównym celem projektu była integracja pomiędzy osobami niewidzącymi, słabowidzącymi i pełnosprawnymi. Liczne zajęcia muzyczne, artystyczne, wspólne rozmowy i wycieczki otwarły oczy i umysły zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych – pozwoliły na wzajemne poznanie siebie i uczenie się od siebie nawzajem. Efektem są nie tylko wspólne i bardzo liczne fotografie oraz filmiki, ale przede wszystkim międzynarodowe przyjaźnie. Wolontariusze pełnosprawni poznali świat osób niewidomych poprzez sposoby odbierania go różnymi zmysłami, w czym pomagali im każdego dnia za pomocą edukacji nieformalnej animatorzy – Jagoda Plackowska i Wojciech Ciesielkiewicz.

Jeden z przykładów zajęć artystycznych sprzyjających integracji stanowiło malowanie ciałem. Uczestnicy projektu zabezpieczeni pelerynami przeciwdeszczowymi i zaopatrzeni w farby, pędzle i brystole zostali podzieleni na kilka grup mieszanych (w jednej grupie: widzący, niewidzący, Polacy, Łotysze). Każda grupa musiała wspólnie stworzyć obraz przedstawiający dwie skrajne emocje, na przykład „strach i odwaga”, po wylosowaniu tematu. Trudność pracy polegała nie tylko na komunikowaniu się w języku angielskim, ale przede wszystkim na ustaleniu wspólnych zasad i kompromisów, aby powstało jedno, spójne dzieło – każdy uczestnik miał przecież swoje własne wyobrażenie tematu.

Na drodze do integracji ważnymi wydarzeniami okazały się Dzień Łotewski i Dzień Polski. Obie grupy przygotowały prezentacje przybliżające wiedzę o ich krajach oraz tradycyjne potrawy. Nie zabrakło również nauki tradycyjnych tańców. Wspólnie zatańczono taniec łotewski, a grupa polska nauczyła grupę łotewską poloneza. Hitem tanecznym całego pobytu w Poroninie okazał się natomiast taniec belgijski, ale tuż za nim była „Papaja” Urszuli Dudziak i stare, poczciwe „kaczuszki”.

Kolejne cegiełki w procesie integracji stanowiły wycieczki do Zakopanego i Krakowa. Grupa łotewska była zachwycona górami (ich kraj jest równinny), niektórzy z nich widzieli góry pierwszy raz w życiu. Kraków - już w atmosferze świątecznej- zapewnił ogromną dawkę bodźców dla wszystkich zmysłów i okazał się świetnie przygotowany do oprowadzania gości niewidomych. Przy każdym ważnym zabytku znajdowały się specjalne makiety, które osoby niewidzące mogły dotknąć, aby wyobrazić sobie jak wygląda zabytek, o którym mowa.

Nie brakowało również wspólnych rozmów i przemyśleń. Co dziennie wieczorem uczestnicy siadali w kręgu i omawiali czego nauczyli się w danym dniu, czy doświadczyli czegoś nowego, jak oceniają ten dzień, co im się podobało, a co nie. Rozmowy te były wspierane „energizerami” – zadaniami stymulującymi muzycznymi i artystycznymi. Również liderzy grup polskiej i łotewskiej analizowali każdy dzień, jego sukcesy, bądź porażki i wyciągali wnioski do dalszej pracy.

Projekt EYES WIDE OPEN okazał się pełnym sukcesem, przełamującym bariery, integrującym i otwierającym oczy wszystkich uczestników. Najlepszym podsumowaniem jest to, iż wszyscy uzmysłowiliśmy sobie, że najważniejsze w życiu człowieka i odbiorze świata jest widzenie umysłem, a nie wzrokiem. Projekt ten zdecydowanie wpłynął na zacieśnienie partnerskiej współpracy międzynarodowej. Obie strony projektu chcą kontynuować dalszą współpracę, a zebrane doświadczenia wykorzystać do stworzenia kolejnych wspólnych przedsięwzięć międzynarodowych i dzielić się nimi z innymi krajami, na przykład poprzez dodanie kolejnego partnera projektu.

Oto, co powiedzieli wolontariusze II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, w krótkim wywiadzie po projekcie:

Paulina: Podczas tego projektu nauczyłam się wielu rzeczy o ludziach niewidomych i niedowidzących. Teraz wiem jak im pomagać i jak oni radzą sobie z problemami codziennego życia. Poznałam cudownych ludzi i miałam szansę poćwiczyć swój angielski. Dziękuję za to wszystko i mam nadzieję, że to nie będzie nasz ostatni projekt.

Adam: Projekt pokazał mi świat jaki odbierają ludzie niewidomi, mogłem doświadczyć jak to jest. Zawiązałem nowe międzynarodowe znajomości i poznałem trochę łotewskiej kultury. Wspólne zajęcia były bardzo sympatyczne i pouczające. Fantastycznie spędzaliśmy czas. Poćwiczyliśmy angielski.

Patrycja: Projekt EWO dał mi dużo nowych pozytywnych doświadczeń. Nauczyłam się, że bycie niewidomym wcale nie skreśla nas z normalnego życia i funkcjonowania. Dzięki temu projektowi mogłam podszkolić swój angielski. Warsztaty przeprowadzone przez Pana Wojtka i Panią Jagodę wiele mi dały. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym projekcie dzięki Stowarzyszeniu "Dobre ręce", mam nadzieję, że nie jest to ostatni projekt. Poznałam tam wspaniałe osoby z Polski i Łotwy, z którymi spędziłam cudowny czas w Poroninie.

Filip: Projekt w Poroninie EYES WIDE OPEN był niecodziennym wydarzeniem. Nauczyliśmy się tam takich rzeczy, o których uczeń w żadnej szkole by nie usłyszał. Jesteśmy teraz otwarcia nowe znajomości, nie tylko z osobami pełnosprawnymi, nie wstydzimy się mówić o sobie. Staliśmy się pewni siebie oraz podszkoliliśmy nasz angielski.

Asia: Projekt EYES WIDE OPEN był drugim projektem Stowarzyszenia „Dobre Ręce”, w którym uczestniczyłam. Każdego dnia mogłam dowiedzieć się wielu ważnych i ciekawych rzeczy, które w przyszłości będą mi bardzo przydatne. Poznałam tam osoby, dzięki którym mogłam dostrzec to, czego nie dostrzegałam w codziennym życiu. Pomimo tego, że połowa osób uczestniczących w projekcie miała poważne problemy ze wzrokiem, nie stanowiło to żadnej bariery we wspólnej integracji. Czerpaliśmy ogromną radość z tego projektu. Osoby tam poznane i wspomnienia pozostaną ze mną na długo.

Michał: Projekt był doświadczeniem miejącym oswoić młodzież z problemami ze wzrokiem z młodzieżą nie posiadającą tych problemów. Dowiedzieliśmy się jak pomagać osobom niewidomym, jak funkcjonują oraz orientują się w terenie. Wszystkie zajęcia przebiegały szybko, cała grupa była aktywna. Wymienialiśmy się swoimi refleksjami oraz doświadczeniami związanymi z problemami ze wzrokiem.

Maciek: Dzięki projektowi EYES WIDE OPEN, który był w Poroninie wiele się dowiedziałem i rozwinąłem swoje umiejętności języka angielskiego. Projekt nauczył mnie nawiązywać kontakt z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi. Nauczyłem się, że mogę im w prosty sposób pomagać. Z przyjemnością wziął bym w nim udział jeszcze raz.

 

 

Kolejnym przykładem są stoiska, na których każdy uczestnik projektu miał wykonać pewnego dnia określone zadania ze specjalnymi goglami na oczach, uniemożliwiającymi widzenie. Ćwiczenia te okazały się najbardziej skuteczne w poznawaniu i odbieraniu świata przez obie strony. Jednym z zadań było przygotowanie kanapki z produktów ułożonych na stoliku, czy nalanie wody do szklanki z goglami na oczach. Zadanie to, pozornie łatwe, okazało się niezwykle trudne dla osób widzących i niezwykle łatwe dla osób niewidomych i niedowidzących. Osoby pełnosprawne dowiedziały się na przykład, że niewidomy nalewa płyn do naczynia zwracając uwagę na dźwięk – im wyższy, tym pełniejsza szklanka. Dzięki temu niewidzący wie, kiedy należy przestać, aby nie przelać wody w naczyniu. Na innym stoisku uczestnicy rozpoznawali produkty spożywcze umieszczone w kubeczkach za pomocą węchu i dotyku. Ponownie to ćwiczenie okazało się zdecydowanie łatwiejsze dla osób niepełnosprawnych, które udowodniły, że są mistrzami w wykorzystywaniu wszystkich zmysłów. Kolejne stoisko – z szelkami do Nordic walking- stanowiło wyzwanie dla wszystkich. Zadanie polegało na połączeniu specjalnymi szelkami osoby widzącej z przodu i osoby niewidzącej z tyłu (bądź pełnosprawnej z goglami na oczach), a następnie poprowadzeniu osoby niewidomej po wyznaczonej prowadzącego trasie. Po tym ćwiczeniu osoby prowadzące uzmysłowiły sobie jak trudnego zadania się podjęły. Ich oczy musiały zastąpić również oczy osoby prowadzonej, należało zwracać uwagę na wszystkie rzeczy i przeszkody wokół nich, a nie tylko na to, co przed nimi, aby bezpiecznie doprowadzić partnera do celu. Osoby niedowidzące również doceniły wagę tego zadania. Po założeniu gogli wielu z nich doszło do wniosku, że widzenie cieni, czy ograniczone pole widzenia nie jest najgorszą rzeczą, jaka mogła im się przytrafić. Całkowita ciemność po założeniu gogli spowodowała, że czuli się bardzo niekomfortowo i niepewnie. Stracili zmysł orientacji.

Mikołajki ZSS nr 5 grudzień 2015