Gra POLICHROM – wolontariusze realizują Misję 2

W ramach przeciwdziałaniu mowie nienawiści, antydyskryminacji i nietolerancji wolontariusze naszej szkoły postanowili działać na różnych płaszczyznach i w różnoraki sposób. Do realizacji Misji 2 przygotowało nas szkolenie prowadzone przez panią Milenę Skupień 20 stycznia 2016 w naszej szkole.

Zdecydowaliśmy, że na terenie szkoły zawisną plakaty, przygotujemy prezentacje multimedialne, które umieścimy na stronie internetowej naszej szkoły i zorganizujemy akcję poza szkołą. Plakaty dotyczyły przeciwdziałaniu rasizmowi, nietolerancji wobec innych narodów oraz odmienności wobec osób o innej orientacji seksualnej. Prezentacje przybrały natomiast bardziej profesjonalną formę, czasami bardzo rzeczowa i poważną, a czasami zabawną. Dotknięto w nich tematu uprzedzeń i stereotypów dotyczących narodów (np. każdy Anglik lubi herbatę, a każdy Rosjanin alkohol) , wyglądu (każda blondynka jest pusta; każdy metalowiec jest satanistą) itp. Przytoczono definicje podstawowych pojęć.


Nietolerancja wobec osób niepełnosprawnych i upośledzonych nie jest zjawiskiem rzadkim. Wytykanie palcami na ulicy, nieprzyjemne komentarze dotyczące wyglądu, odtrącanie przy zabawie to jedne z najczęstszych objawów dyskryminacji takich osób. Wolontariusze naszej szkoły chcąc przeciwdziałać takim zachowaniom, współpracują z Zespołem Szkół Specjalnych nr 5 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Górniczej i pokazują, że wspólna zabawa z niepełnosprawną młodzieżą nie różni się od zabawy ze zdrowymi rówieśnikami. Przykładem jest bal karnawałowy, w którym wolntariusze brali udział i który pomogli przygotować (2.02.2016.). Zabawa była przednia, co możecie sami ocenić na zdjęciach :)