Laboratorium Wymiany 2018

5 i 6 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się trzeci kongres Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Laboratorium Wymiany”. W kongresie uczestniczyła Magdalena Helis-Gołąb, nauczyciel języka angielskiego w II LO. Celem kongresu było podkreślenie roli organizacji wymiany polsko-niemieckiej w szkole, a także możliwość wymiany doświadczeń i udział w warsztatach na temat różnorodności społecznej, narzędzi internetowych i metod naukowych, praw dziecka, zdobywania funduszy niezbędnych do realizacji projektu, itd. Podczas warsztatów ponad 200 nauczycieli z Polski i Niemiec pracowało nad nowymi pomysłami i tematami projektów.

Jednak tematykę przewodnią spotkania stanowił STEAM czyli nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. „Przedmioty ścisłe to tematy, do których chcemy zachęcić młodzież z Polski i Niemiec biorącą udział we wspólnych projektach” – mówiła podczas otwarcia Ewa Nocoń, dyrektor zarządzająca Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM). Nauki ścisłe wzmacniają młodzieży umiejętność logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Ich wspólne zgłębianie w polsko-niemieckim zespole wzmacnia wiarę we własne umiejętności i rozwija kompetencje społeczne młodych ludzi.

Za rok kolejny kongres PNWM, tym razem w Berlinie.