Terminarz klasyfikacji śródrocznej

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach 19 listopada 2021 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 7 grudnia 2021 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 21 grudnia 2021 r.

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 24 marca 2022 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 8 kwietnia  2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 12 kwietnia  2022 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania 22  kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych  22 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego do 29 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji do 4 maja 2022 r
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji do 11 maja 2022 r
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do 11 maja  2022 r

 

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II
poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji 19 maja  2022 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania 3 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji do 3 czerwca 2022 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania

15 czerwca 2022 r.

składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych 15 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowego  do 24 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacji  do 28 czerwca 2022 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacji  do 5 lipca 2022 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowania do  5 lipca 2022 r.