Udział oraz osiągnięciach uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej w konkursach, olimpiadach:

Rok szkolny 2020/2021

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2018/2019

Rok szkolny 2017/2018

 

 

 

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. S.  Żeromskiego

Przedmiot

Geografia

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Julia Badiura

Margita Brzezinka

XXIII Ogólnopolski konkurs Krajoznawczy ,,Poznajemy Ojcowiznę”- etap wojewódzki

II Miejsce w etapie wojewódzkim

IX Ogólnopolska Olimpiada ,, O Diamentowy Indeks AGH” ” z przedmiotu geografia z elementami geologii

Drugi etap

2

Magdalena Puchała

Margita Brzezinka

XXIII Ogólnopolski konkurs Krajoznawczy ,,Poznajemy Ojcowiznę”- etap wojewódzki

II Miejsce w etapie wojewódzkim

IX Ogólnopolska Olimpiada ,, O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii

Drugi etap

3

Wiktoria Rzepkowska

Margita Brzezinka

XXIII Ogólnopolski konkurs Krajoznawczy ,,Poznajemy Ojcowiznę”- etap wojewódzki

II Miejsce w etapie wojewódzkim

4

Jakub Grędel

Margita Brzezinka

IX Ogólnopolska Olimpiada ,, O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii

Drugi etap

5

Agnieszka Kamińska

Margita Brzezinka

IX Ogólnopolska Olimpiada ,, O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii

Drugi etap

6

Aleksandra Miecznikowska

Margita Brzezinka

IX Ogólnopolska Olimpiada ,, O Diamentowy Indeks AGH” z przedmiotu geografia z elementami geologii

Drugi etap

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Język niemiecki

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Aleksandra Brudzińska

Aleksandra Banot

IV Konkurs Realioznawczy o Republice Federalnej Niemiec i Mieście Kolonii

Organizowany przez Uniwersytet Śląski

Finalistka

2

Wiktor Dąbrowski

Aleksandra Banot

39 Olimpiada Języka Niemieckiego

Etap II, eliminacje ustne

3

Agnieszka Kamińska

Aleksandra Banot

39 Olimpiada Języka Niemieckiego

Etap II

4

Martin Odyjas

Aleksandra Banot

Wojewódzki Konkurs ,, I Ty możesz zostać Poliglotą”

III Miejsce

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Język angielski

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Marcin Cudak

Jolan ta Holko

Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego FOX

Wynik bardzo dobry

2

Kamil Leletko

Magdalena Helis-Gołąb

Ogólnopolski Konkurs języka angielskiego FOX

Wynik bardzo dobry

 

Konkursy 2015/ 2016 (do szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Język angielski

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Martin Odyjas  (3a)

Edyta Duffek

Wojewódzki konkurs ,, I Ty możesz zostać Poliglotą”

III Miejsce

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Język hiszpański

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Agnieszka Kamińska

Marzena Twardy

VI Olimpiady Języka Hiszpańskiego

Finalistka, etap okręgowy, część ustna

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Historia

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Szymon Porębski

Joanna Machowska

XLII Olimpiada Historyczna Polskiego Towarzystwa Historycznego

II Etap

 

Konkursy 2015/ 2016 (do szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Historia

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Piotr Gaweł

Joanna Machowska

IX Zagłębiowski Konkurs Historyczny Holocaust i eksterminacja Narodu Polskiego w czasie II Wojny Światowej

II miejsce

2

Paweł Jurczyński

Joanna Machowska

IX Zagłębiowski Konkurs Historyczny Holocaust i eksterminacja Narodu Polskiego w czasie II Wojny Światowej

Wyróżnienie

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Język polski

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Wiktoria Strona

Klarysa Sosnowska

Ogólnopolski Konkurs Literacki ,, Wrażliwość na Polskę”

III Miejsce

2

Anna Kaczmarczyk

Aneta Bednarek-Gajda

Wojewódzki konkurs literacki: ,, Pewne prawdy nie mijają, powracają do ludzi wciąż”

III Miejsce

3

Aleksandra Kowalczyk

Klarysa Sosnowska

 

Wojewódzki konkurs literacki: ,, Pewne prawdy nie mijają, powracają do ludzi wciąż”

II Miejsce

4

Natalia Buła

Klarysa Sosnowska

 

Wojewódzki konkurs literacki: ,, Pewne prawdy nie mijają, powracają do ludzi wciąż”

I Miejsce

5

Anna Kołodziejczyk

Klarysa Sosnowska

 

Wojewódzki konkurs literacki: ,, Pewne prawdy nie mijają, powracają do ludzi wciąż”

I Miejsce

6

Szymon Porębski

Dorota Tylec-Knapik

XXVIII Olimpiada Filozoficzna

Etap III centralny

 

Konkursy 2015/ 2016 (do szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Język polski

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Anna Urbnańczyk (2c)

Klarysa Sosnowska

VI Zag,łębiowski Konkur Recytatorski w 100-lecie Dąbrowy Górniczej „obraz naszego miasta i Zagłębia Dąbrowskiego w poezji i prozie”

Wyróżnienie

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Wiedza o Polsce i świecie współczesnym

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Kamil Gomulski

Piotr Radziwonowicz

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

II Etap

2

Patrycja Makieła

Piotr Stachura

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

II Etap

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Wiedza ekonomiczna

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Jakub Wołczyk

Piotr Radziwonowicz

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

I Etap

2

Michał Lewicki

Piotr Radziwonowicz

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

I Etap

3

Dawid Urbański

Piotr Radziwonowicz

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

I Etap

 

Konkursy 2015/ 2016 (do szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Wiedza techniczna

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Michał Lewicki

Karol Zawada, Mariola Babiarz, Bartosz Zawarczyński

XX Konkurs Wiedzy Techniczej

Laureat

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Biologia

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Wiktoria Strona

Monika Rutkowska- Czekaj

Wojewódzki międzyszkolny konkurs ,, w świecie roślin i zwierząt”

Półfinalistka

2

Emilia Malanowska

Karolina Gwóźdź

XXXI Olimpiada Wiedzy ekologicznej

I Etap

3

Wiktoria Wójcik

Karolina Gwóźdź

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

I Etap

4

Kozłowski Konrad

Monika Rutkowska- Czekaj

XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

I Miejsce etap rejonowy,

IV miejsce etap wojewódzki

5

Aleksandra Prochoń

Monika Rutkowska- Czekaj

XLV Olimpiada Biologiczna

II Etap

6

Agnieszka Ryzińska

Monika Rutkowska- Czekaj

XLV Olimpiada Biologiczna

II Etap

7

Zuzanna Siwek

Monika Rutkowska- Czekaj

XLV Olimpiada Biologiczna

II Etap

8

Marta Krajniewska

Monika Rutkowska- Czekaj

XLV Olimpiada Biologiczna

II Etap

9

Paulina Kosiorowska

Karolina Gwóźdź

XLV Olimpiada Biologiczna

II Etap

 

 

Konkursy 2015/ 2016 (do szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Biologia

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Melania Wiszniowska (1b)

Monika Rutkowska- Czekaj

Miejski Drużynowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

I miejsce

2

Konrad Kozłowski (1b)

Monika Rutkowska- Czekaj

Miejski Drużynowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej

I miejsce

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Chemia

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

6 uczniów

Anna Czernecka

Wojewódzki Konkurs Chemiczny ,, Randka z chemią”

Wyniki konkursu będą ogłoszone w czerwcu

 

Konkursy 2015/ 2016 (do szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Religia

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1.

Daniel Krzywański (2c)

Zbigniew Mularczyk

IX Diecezjalny Konkurs Wiedzy „Wielkie Osobliwości Kościoła”  „Święty Maksymilian Maria Kolbe Apostoł Niepokalanej Pośredniczki łask i Męczennik Oświęcimia”

udział

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Fizyka

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1

Karol Białas (kl. 2a)

Karol Zawada

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców, ICYS 2016

Złoty medal (kategoria fizyka)

65. Olimpiada fizyczna

Etap II (część doświadczalna)

Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców

Złoty medal, tyt. laureata

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, kategoria: fizyka

Finalista

XXXVIII Wojewódzki Drużynowy Turniej z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

 

5 miejsce

XXXVIII Wojewódzki Drużynowy Turniej z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

II miejsce w kategorii model naukowy

2

Kamil Gomulski (kl. 2a)

Karol Zawada

Polsko – Ukraiński Konkurs z Fizyki „Lwiątko”

Laureat 3 stopnia – honorowy tytuł: taon

XII Wojewódzki Konkurs Astronomiczny

III miejsce

3

Witkowski Łukasz (kl. 1a)

Karol Zawada

Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, kategoria: fizyka

Finalista

Polsko – Ukraiński Konkurs z Fizyki „Lwiątko”

Laureat 2 stopnia – honorowy tytuł: kaon

38. Wojewódzki Drużynowy Turniej
z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

 

5 miejsce

38. Wojewódzki Drużynowy Turniej
z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

II miejsce w kategorii model naukowy

4

Michał Lewicki (kl. 3a)

Karol Zawada

38. Wojewódzki Drużynowy Turniej
z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

 

5 miejsce

38. Wojewódzki Drużynowy Turniej
z Fizyki o Puchar Dyrektora Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

II miejsce w kategorii model naukowy

 

Konkursy 2015/ 2016 (od szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Matematyka

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1.

Karol Białas (kl. 2a)

Jolanta Janus

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

IX Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Zakwalifikowanie do drugiego etapu

2.

Julia Waniek (kl. 3a)

Mariola Babiarz

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny”

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 14 miejsce w województwie

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Mat”

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku -  10 miejsce w województwie

IX Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Zakwalifikowanie do drugiego etapu

3.

Aleksander Kijas (kl.1a)

Mariola Babiarz

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

4.

Michał Lewicki (kl. 3a)

Mariola Babiarz

Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku

Mariola Babiarz, Karol Zawada, Bartosz Zawarczyński

Konkurs Wiedzy Technicznej

Laureat

5.

Łukasz Witkowski (kl.1a)

Mariola Babiarz

XXIV Wojewódzki Konkurs „Nudna Matematyka”

II miejsce

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny”

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 4 miejsce w województwie

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Mat”

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 7 miejsce w województwie

6.

Krzysztof Żebrowski (kl.3a)

Mariola Babiarz

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Mat”

Wyróżnienie za uzyskanie bardzo dobrego wyniku – 2 miejsce w województwie

7.

Klasa 1a

Mariola Babiarz

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Matematyka bez granic"

6 miejsce w województwie

8.

Konrad Kozłowski (kl.1b)

Mariola Babiarz

Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny”

Wyróżnienie za uzyskanie dobrego wyniku – 35 miejsce w województwie

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Mat”

Wyróżnienie za uzyskanie dobrego wyniku – 12 miejsce w województwie

9.

Jakub Zaczkowski

Mariola Babiarz

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Mat”

Wyróżnienie za uzyskanie dobrego wyniku – 15 miejsce w województwie

10.

Maciej Nędza

Mariola Babiarz

IX Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”

Zakwalifikowanie do drugiego etapu

 

 

 

 

Konkursy 2015/ 2016 (od  szczebla wojewódzkiego)

Szkoła

II Liceum Ogólnokształcące im. Ś. Żeromskiego

Przedmiot

Matematyka

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela

Konkurs (od szczebla wojewódzkiego)

Zajęte miejsce

1.

Karol Białas (kl. 2a)

Jolanta Janus

XVI Miejski Konkurs o Tytuł Matematyka Roku 2016 Miasta Dąbrowa Górnicza

II miejsce

2.

Łukasz Witkowski (kl.1a)

Mariola Babiarz

XIII Dąbrowski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

Finalista

3.

Weronika Witkowska (kl.1a)

Mariola Babiarz

XIII Dąbrowski Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierwszych pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty

I miejsce