Terminarz rekrutacji 2019

 1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym: 13 maja – 25 czerwca 2019 r do godziny 000.
 2. Składanie wniosków wraz  z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klasy pierwszej:  13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godziny 1500.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca – 25 czerwca 2019 r. do godziny 1500.
 4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych  :  16 lipca 2019 r. – godzina 900.
 5. Potwierdzanie woli przyjęcia - odbiór oryginalnych świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty:  16 lipca – 24 lipca 2019 r. do godziny 1500.
 6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych:  25 lipca 2019 r. – godzina 900.
 7. Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami:  26 lipca – 30 sierpnia 2019 r.