Terminarz rekrutacji 2019

  1. Rejestracja kandydatów w systemie elektronicznym:13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godziny 000.
  2. Składanie wniosków wraz  z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do klasy pierwszej: 13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godziny 1500.
  3. Dostarczanie świadectwa lub potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia lub potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego:19 czerwca – 25 czerwca 2019 r. do godziny 1500.
  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych z podziałem na oddziały i listy kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły: 16 lipca 2019 r. – godzina 900.
  5. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego: 16 lipca – 24 lipca 2019 r. do godziny 1500.
  6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach w szkole: 25 lipca 2019 r. – godzina 900.
  7. Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami: 26  lipca – 30 sierpnia 2019 r.