Wykaz konkursów

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły podstawowej zawiera załącznik nr 4 do decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr 2018/2019 nr OA-OR.110.1.8 z dnia 27 lutego 2019 r.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/decyzja-slaskiego-kuratora-oswiaty-2/

Wykaz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty zawiera załącznik nr 1 do decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty nr OA-OR.110.1.8.2019 z dnia 27 lutego 2019 r.

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2019/02/zal_1_537_33_konkursy-przedmiot_2018_19_sp.pdf