Terminarz rekrutacji 2020

 

 

Rodzaj czynności

Termin

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z odpowiednią dokumentacją.

Wniosek do szkoły ponadpodstawowej wraz z odpowiednią dokumentacją kandydat może złożyć do szkoły pierwszego wyboru za pomocą jednej z niżej wymienionych form:

1)   osobiście w szkole pierwszego wyboru, wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 7:30 – 15:00.

Do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Dąbrowie Górniczej mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek:

·         przy każdym wejściu/ wyjściu ze szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji znajdującym się przy drzwiach wejściowych,

·         zakrywania ust i nosa (np. przyłbice, maseczki),

·         zachowania dystansu społecznego między sobą wynoszącym minimum 1,5 metra.

2)   w formie elektronicznej na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.gornicza.pl w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e – mail,

3)   w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym.

15 czerwca – 10 lipca 2020 r. - do godziny 15:00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

26 czerwca
- 10 lipca 2020 r.
– do godziny 15:00.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zamiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamian szkół do których kandyduje.

31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. – do godziny 15:00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

13 – 18 sierpnia 2020r. - do godziny 15:00.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.