mgr Monika Koch - Korga 

pedagog, specjalista w zakresie psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży oraz psychologii zachowań społecznych.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Magisterskie „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”.
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Podyplomowe „Psychologia zachowań społecznych” – doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie :
 • psychologii zachowań społecznych i organizacyjnych,
 • optymalizacji procesów komunikowania się z ludźmi i zarządzania grupą
 • motywowania innych,
 • rozpoznawania zachowań nieetycznych,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • prowadzenia negocjacji,
 • kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych,
 • radzenia sobie w kontaktach z ludźmi,
 • szeroko pojętej komunikacji interpersonalnej,
 • uprawnienia do planowania i prowadzenia treningu autoprezentacji, treningu zarządzania sobą oraz treningu asertywności.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Studia Podyplomowe „Zarządzanie w oświacie”
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Podyplomowe „Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży” - kwalifikacje do pracy w zakresie udzielania pomocy terapeutycznej (indywidualnej i grupowej) dzieciom i młodzieży oraz rodzinom, wykazującym zaburzenia w zachowaniu i zaburzenia emocjonalne.

Kursy i szkolenia doskonalące:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach:

 • „Uczeń, nauczyciel i rodzic w kontekście praw i obowiązków w szkole”
 • „Trening pewności siebie”
 • „Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje”
 • „ Działania interwencyjne na terenie szkoły”
 • „Prezentacja metody interwencji profilaktycznej w szkole w sytuacji występowania środków psychoaktywnych”
 • „Edukacja humanitarna jako element profilaktyki”
 • „Uczeń z chorobą przewlekłą w warunkach szkolnych”
 • „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia
 • behawioralne”
 • „Praca z uczniem zdolnym”
 • „SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu”   - półroczny cykl warsztatów
 • „Zaburzenia emocjonalne i lękowe dzieci i młodzieży”
 • „Procedura Niebieskiej Karty”
 • „Dziecko z zaburzeniami zachowania. Zrozumieć i pomóc”
 • „Sytuacje kryzysowe w szkole z perspektywy Policji”
 • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
 • ”Specyfika pracy nauczyciela z dorastającym uczniem”
 • „ W sieci elektronicznej przemocy”
 • „ Terapia i diagnoza psychologiczna”
 • „Zaburzenie lękowe u dzieci i młodzieży”
 • „Psychomanipulacja i metody werbunku sekt destrukcyjnych” - Śląskie Centrum Infomacji o Sektach i Grupach Psychomanipulacyjnych
 • „Trening Zastępowania Agresji TZA/ART” tygodniowe szkolenie kwalifikacyjne, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie
 • „Diagnozowanie problemów wychowawczych w środowisku szkolnym” – Ośrodek Kształcenia „Wszechnica”.