mgr Elwira Laszczak

psycholog.

Kwalifikacje:

 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii Studia Magisterskie „Psychologia zdrowia” – kwalifikacje do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Kursy i szkolenia doskonalące:

 • Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna - Studium Prawa Europejskiego
 • Koordynator zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedgogicznej w szkole placówce - Studium Prawa Europejskiego
 • Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia behawioralne – SWPS Katowice
 • Mówimy NIE na UzależnieNIE – Instytut Twórczej Integracji
 • Zaburzenia emocjonalne i lekowe u dzieci i młodzieży – Metis
 • Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy – Metis
 • Procedura Niebieskiej Karty – Centrum Doradztwa i Kształcenia Kadr
 • Bezpieczeństwo w szkole – Studium Prawa Europejskiego
 • SOS pomoc szkole w sytuacji kryzysu – Metis
 • Interwencja profilaktyczna wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi i wchodzącego w zachowania problemowe –Metis
 • Dopalacze i inne środki psychoaktywne – jak nie ulęgać złudzeniom i reagować na czas - Metis
 • Działania profilaktyczne i procedury postępowania na terenie szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją i uzależnieniami – Studium Doskonalenia Zawodowego PRAECEPTOR
 • Szanse i zagrożenia –certyfikat
 • Bezpieczeństwo w internecie – odpowiedzialne korzystanie z mediów spolecznościowych przez dzieci i młodzież – PPP certyfikat
 • Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje –Metis
 • Agresja w szkole – SWPS w Katowicach
 • Szkolny program profilaktyki – Metis
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych – WOM Katowice
 • Sojusz rodziców ze szkołą na rzecz wychowania wartościowego człowieka – WOM Katowice
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży - Metis
 • Nastolatek a pandemia - skuteczne interwencje w klasie - Metis