II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej prowadzi Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych. Rejestr prowadzony jest w formie papierowej, jest on jawny i dostępny w siedzibie administratora danych:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Stefana Żeromskiego

ul. Górnicza 17

w Dąbrowie Górniczej

Rejestr zbiorów danych osobowych prowadzony jest na podstawie:
• art. 36a, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
• Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. 2015 poz. 719).