Klasa

POLONISTYCZNO- SPOŁECZNA (PS)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język polski

II rozszerzenie - wiedza o społeczeństwie

III rozszerzenie – geografia lub historia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Klasa

JĘZYKOWA (J)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

I rozszerzenie – język angielski lub język niemiecki

II rozszerzenie - geografia

III rozszerzenie – historia lub wiedza o społeczeństwie

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie.

 

 

Absolwenci gimnazjów

Klasa

MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNA (MI)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

  • I rozszerzenie – matematyka
  • II rozszerzenie - informatyka
  • III rozszerzenie – fizyka lub geografia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: fizyka, geografia, informatyka.

 

Klasa

BIOLOGICZNO – CHEMICZNA (BC)

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE

REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 

  • I rozszerzenie – biologia
  • II rozszerzenie - chemia

Przedmioty, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: język polski, matematyka, język angielski lub język niemiecki, do wyboru spośród: biologia, chemia.

 

Nasi uczniowie w projekcie "Erasmus +" - Poronin marzec 2016


18 marca rozpoczęliśmy kolejna edycję projektu Erasmus +"Act on it".
Projekt jest realizowany w języku angielskim, wspólnie z grupą młodzieży słowackiej i litewskiej. Celem projektu jest zintegrowanie i zawiązanie więzów przyjaźni z naszymi rówieśnikami z naszych krajów partnerskich. Młodzież realizuje również szereg przedsięwzięć związanych z problemem ochrony środowiska oraz podniesienia naszej świadomości ekologicznej.
Ale, co najważniejsze, nasi uczniowie pomimo ciężkiej i efektywnej pracy, bawią sie doskonale.