„Więcej Zdrowia - Więcej Życia”
Światowy Dzień Zdrowia 2012:
III Rajd Rowerowy na orientację i "Piknik witaminek"

Starzenie się i zdrowie” to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, który obchodzony jest 7 kwietnia dla upamiętnienia utworzenia w 1948 roku Światowej Organizacji Zdrowia — WHO.

Temat przewodni Dnia Zdrowia co roku jest inny i związany z priorytetowym obszarem działania WHO na dany rok. W roku 2012 obchody Światowego Dnia Zdrowia koncentrują się na problemach zdrowia ludzi starszych. Zdaniem ekspertów WHO, do 2050 roku populacja ludzi w wieku 60 lat i więcej potroi się — wzrośnie z ponad 600 milionów do 2 miliardów. Według demografów, Polska zalicza się do 18 krajów świata mających najstarsze społeczeństwa, z najwyższą dynamiką starzenia. W Polsce żyje 6 i pół miliona osób w wieku powyżej 60 lat, co stanowi 17 procent populacji, jednak ich liczna systematycznie rośnie. Szacuje się, że w 2020 roku aż 24 procent mieszkańców Polski będzie po sześćdziesiątce. Poza tym obchody Dnia służą propagowaniu zdrowego stylu życia, a także uświadamianiu i przekonywaniu społeczeństwa, że chorobom można zapobiegać przez stosowanie odpowiedniej diety, regularny wysiłek fizyczny, jak również dbając o środowisko, które może negatywnie wpływać na zdrowie człowieka.

Nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, kontynuując tradycję organizowania imprez prozdrowotnych związanych z obchodami Światowego Dnia Zdrowia w środowisku, przygotowali projekt edukacyjno - wychowawczy:

„W każdym wieku dbaj o zdrowie”, którego celem jest uświadomienie dzieciom i młodzieży faktu, że nasza kondycja na starość zależy od wielu czynników. Funkcjonalność systemu biologicznego u danej osoby zwiększa się w pierwszych latach życia, osiąga swój szczyt we wczesnym okresie dorosłości i naturalnie spada w kolejnych latach. Tempo spadku określa, przynajmniej po części, nasze zachowanie i eksploatacja organizmu podczas całego cyklu życia. Ważnymi czynnikami są takie elementy jak: dieta - co jemy, jak jesteśmy aktywni fizycznie oraz nasza eksploatacja ryzykowna dla zdrowia czyli palenie papierosów, spożywanie alkoholu lub narażanie na substancje toksyczne. Zdrowe starzenie się jest więc związane ze zdrowiem we wcześniejszych etapach życia. Popularyzowaniu tych treści służy realizowanie zadań projektu.

12 kwietnia 2012 przeprowadzony został „Dzień gier i zabaw ruchowych” - impreza środowiskowa dla dzieci z Przedszkola nr 9 w Dąbrowie Górniczej, której celem była promocja ćwiczeń lekkoatletycznych, które sprzyjają hartowaniu organizmu i aktywności fizycznej dzieci oraz „Piknik witaminek”, czyli spotkanie uczniów naszego liceum z przedszkolakami, którym przedstawiona została „Bajka o księżniczce Zuzance i rycerzu Witaminku”, przeprowadzony konkurs wiedzy o znaczeniu zdrowego odżywiania dla prawidłowego rozwoju dzieci oraz konkurs taneczny. Nagrodami były produkty zdrowej żywności. Organizatorzy przygotowali też zdrowy, owocowy poczęstunek dla najmłodszych.

Galeria

13 kwietnia 2012 roku odbył się III Rowerowy rajd na orientację dla uczniów gimnazjów i liceów Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Będzina wokół zbiornika Pogoria, promujący aktywny wypoczynek i zdrowotne walory naszego regionu. Uczestniczyło w nim ponad 50 uczniów z dąbrowskich i będzińskich szkół. Szkolne drużyny na starcie otrzymywały mapę trasy rajdu, z zaznaczonymi punktami kontrolno-zadaniowymi, które samodzielnie musiały odszukać, sprawnie do nich dotrzeć, a następnie wykonać określone zadanie. Sędzia wyścigu mierzył czas przejazdu drużyn startujących co 10 min. i czuwał nad regulaminowym wykonywaniem zadań.

Najszybszą i najsprawniejszą drużyną okazali się uczniowie Gimnazjum Nr 3 im. E. Zawidzkiej w Dąbrowie Górniczej oraz drużyna mgr Agaty Lachety z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. Gratulujemy!