II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego serdecznie zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 1.09.2020.

 1. Uczniowie klas III przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się
  w godzinach 8.30-09.30

Klasa IIIA – sala 102

Klasa IIIB – sala 205

Klasa IIIC – sala 106

Klasa IIID – sala 207

 1. Uczniowie klas II po gimnazjum przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w godzinach 8.45-09.45

Klasa IIA – sala 20

Klasa IIB – sala 18

Klasa IIC – sala 31

Klasa IID – sala 209

Klasa IIE – sala 111

 1. Uczniowie klas II po szkole podstawowej przychodzą do szkoły na spotkanie z wychowawcą, które odbędzie się w godzinach 10.15-11.15

Klasa IIAp – sala 210

Klasa IIBp – sala 206

Klasa IICp – sala 105

Klasa IIDp – sala 110

Klasa IIEp – sala 208

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych, zorganizowane przez klasę IIC oraz wychowawcę mgr P. Radziwonowicza, odbędzie się o godzinie 10.30 na terenie boiska szkolnego.

ZAPRASZAMY

Nowe laboratorium chemiczne w II Liceum Ogólnokształcącym
w Dąbrowie Górniczej

 

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej zyskało nowe laboratorium chemiczne. Projekt „Chemiczna wyspa nauki” został zrealizowany dzięki wsparciu nowego partnera szkoły – Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W ramach współpracy liceum i PSE zakupiono dwa 8-osobowe, wyspowe stoły oraz metalową szafę na odczynniki chemiczne. Z projektu skorzysta 350 uczniów placówki. Poza nimi, na nowym sprzęcie laboratoryjnym – w ramach pokazowych zajęć i warsztatów – będą mogli pracować również uczniowie szkół podstawowych, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym.

- W ramach projektu „Chemiczna wyspa nauki” nawiązaliśmy kontakt z PSE i przedstawiliśmy swoją koncepcję utworzenia laboratorium chemicznego, spełniającego najwyższe standardy i… wspólnie to zrealizowaliśmy. Zyskaliśmy nowe laboratorium chemiczne, które będzie służyło nie tylko Żeromszczakom, ale także uczniom szkół podstawowych z terenu Dąbrowy Górniczej, dzieciom z dąbrowskich przedszkoli i mieszkańcom miasta. Dąbrowa Górnicza jest miastem ludzi aktywnych, co pokazało zaangażowanie wielu przyjaciół szkoły z Prezydentem Dąbrowy Górniczej Panem Marcinem Bazylakiem na czele. Nie mogę nie wspomnieć o zaangażowaniu Rady Rodziców II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej. W imieniu społeczności szkolnej dziękujemy Polskim Sieciom Elektroenergetycznym! Pomoc daje MOC! – mówi Piotr Pakuła dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej.

PSE zaangażowały się we współpracę z II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w  Dąbrowie Górniczej w ramach podejmowanych przez operatora systemu przesyłowego działań dobrosąsiedzkich. Na terenie gminy spółka realizuje projekt modernizacji linii 220 kV relacji Byczyna-Jamki, Byczyna-Koksochemia. Dzięki tej inwestycji zwiększy się niezawodność dostaw energii w  południowej części kraju.

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.

PSE jako właściciel ponad 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć, na terenach realizacji projektów inwestycyjnych oraz działań eksploatacyjnych uruchomiły ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w  obszarze oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalno-społecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.

Nowe laboratorium chemiczne.pdf

 

UWAGA!

Informujmy, że odbiór świadectw dojrzałości będzie możliwy 11 sierpnia 2020 r. od godziny 12.00.

Punkty odbioru świadectw dojrzałości:

Sala gimnastyczna (wejście przy sali gimnastycznej): klasa 3A
Jadalnia (wejście główne): klasa 3B
Biblioteka szkolna (wejście główne): klasa 3E
Sala 17 (wejście od strony sekretariatu - pkt ewakuacji szkoły): klasa 3C
Sala 21 (wejście od strony sekretariatu - pkt ewakuacji szkoły): klasa 3D
Jeżeli nie będziecie mogli odebrać świadectwa dojrzałości w ustalonym terminie, proszę o ustalenie dogodnego dla Was terminu z sekretariatem szkoły.

Proszę pamiętać o obowiązku stosowania środków ochronnych: maseczka i rękawiczki oraz zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem i długopisu.

Mając na uwadze względy bezpieczeństwa związane ze stanem epidemicznym, proszę o bezwzględne stosowanie się do Procedury wejścia, przybywania, wyjścia obowiązująca na terenie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej (procedura zamieszczona na stronie internetowej szkoły).

Serdecznie zapraszamy absolwentów :)

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”

Z wielką przyjemnością informujemy o sukcesach naszych uczniów w XXVII Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”:

 • Bartosz Obczyński, uczeń klasy IAG, zajął I miejsce w kategorii prac indywidualnych szkół ponadpodstawowych,
 • Paulina Bednarska oraz Julia Ormianin, uczennice klasy IEG, zajęły II miejsce
  w kategorii multimedialnej szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie gratulujemy!!!

Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu Literackiego

poświęconego Świętemu Janowi Pawłowi II w rocznicę 100 lecia urodzin:

„Święty Jan Paweł II: filozof - poeta – nauczyciel”

Wyniki

Wyniki VIII Zagłębiowskiego Konkursu na prezentację multimedialną „Śladami Stefana Żeromskiego”

Z wielką przyjemnością informujemy, że w Konkursie "Śladami Stefana Żeromskiego" uczniowie zajęli

w kategorii szkół podstawowych

I miejsce :

 

Borek Mateusz ZS 4 w Dąbrowie Górniczej

Filip Kusiak SP nr 6 w Sosnowcu

Filip Wyjadłowski SP 6 w Sosnowcu

II miejsce:

Nadia Kalinowska SP 6 w Sosnowcu

Monika Wąsik SP 6 w Sosnowcu

Emilia Zając SP 6 w Sosnowcu

Anna Widawska ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Olga Drewniaczyk  SP 7 w Dąbrowie Górniczej

III miejsce:

Anna Chermanowska  SP 7 w Dąbrowie Górniczej

Katarzyna Piechowicz SP 6 w Sosnowcu

Kacper Pasierb SP 6 w Sosnowcu

Igor Haberko ZS nr 4 w Dąbrowie Górniczej

Oliwia Przybyła SP 3 w Dąbrowie Górniczej

w kategorii szkól ponadpodstawowych:

I miejsce :

Wojciech Olech I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

II miejsce:

Maciej Maciejczyk ZSE w Dąbrowie Górniczej

III miejsce:

Wiktoria Stępień I Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Magdalena Tomczyk ZSE w Dąbrowie Górniczej

Dawid Rusinek V Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Wyróżnienie:

Urszula Zagórowicz II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Szanowni Maturzyści

Zapraszam na spotkanie (on-line przy użyciu aplikacji Teams (Office365); zespół: „Matura_spotkanie organizacyjne_1_czerwca_2020”), które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Spotkanie dotyczyło będzie zasad, warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

Przydatne informacje można znaleźć pod poniższymi linkami:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r--regulacje-prawne
https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis
https://oke.jaworzno.pl/www3/2020/05/21/aktualizacja-harmonogramu-e8-eg-i-em-aktualizacja-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-e8-i-em/

Zebranie z rodzicami uczniów klas I i II, które odbędzie się w dniu 21 maja 2020 r. (czwartek) o godz. 17.00. Zebranie zostanie przeprowadzone on-line przy użyciu aplikacji Teams (Office365), z wykorzystaniem loginu ucznia (zespół: zajęcia z wychowawcą).

ZAPRASZAMY

WITAJCIE W ŻEROMIE!

TO ZWIASTUN TEGO

CO CZEKA CIĘ U NAS WE WRZEŚNIU

OBSERWUJ NAS NA:

 https://www.instagram.com/zeromowo

 https://pl-pl.facebook.com/liceumzeromski/

Z A P R A S ZA M Y

 

 

Rok 2020 rokiem Świętego Jana Pawła II
V Wojewódzki Konkurs Literacki poświęcony
Świętemu Janowi Pawłowi II
w rocznicę 100 lecia urodzin
„Święty Jan Paweł II:
         filozof - poeta - nauczyciel”.

REGULAMIN

229 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wczoraj obchodziliśmy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji zapraszamy wszystkich uczniów do obejrzenia przygotowanej przez klasę I Dp prezentacji o konstytucji i kolażu zdjęć patriotycznych.

 

Czytaj więcej: 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Trudna dla całego świata sytuacja, której przyczyną jest rozprzestrzenianie się  koronawirusa, odciska piętno także na naszym zdrowiu psychicznym.  Pojawia się problem z  izolacją, nową sytuacją edukacyjną, brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami oraz  własnymi emocjami, lękami i zachowaniami, które pojawiają się w tym okresie. Nasze Liceum nie pozostaje obojętne na tą sytuację i zapewnia możliwość konsultacji  dla młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Codziennie w godzinach swojej pracy, specjaliści służą pomocą.

Kontakt przez dziennik elektroniczny, Microsoft Teams

Pedagog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Psycholog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz w wyjątkowych sytuacjach przez telefon.

 

CZEKAMY I POSTARAMY SIĘ POMÓC

Pedagog i Psycholog 

Odwiedź Politechnikę Śląską... nie wychodząc z domu!

Wydarzenie odbędzie się na żywo, na kanale YouTube Politechniki Śląskiej, wystarczy kliknąć w link: https://youtu.be/yJv58TeishE

Dnia 30 kwietnia o 11:00:

-poznasz Politechnikę Śląską,
-poznasz kierunki studiów oraz  najważniejsze zasady rekrutacji.
-spotkasz studentów, którzy opowiedzą  jak się studiuje na Politechnice Śląskiej.
-zadasz nurtujące pytania czacie, który potrwa godzinę od 12:00 na kanale YouTube - wystarczy, że zalogujecie się do swoich kont na YouTubie.

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej online. Wydarzenie odbędzie się na żywo, na kanale YouTube Politechniki Śląskiej, wystarczy kliknąć w link:

Dzień otwarty online

 List  Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej

PLIK

Zawody rejonowe w koszykówce dziewczyn

Wczoraj odbyły się zawody rejonowe w koszykówce dziewczyn

Kto był najlepszy..??

oczywiście II LO : w składzie Ewa Bączek, Oliwia Dyja, Karolina Flak, Weronika Jach, Wiktoria Ogórowska, Natalia Ogórowska, Zuzanna Paciuch, Natalia Sikora, Julia Warot, Kinka Wikarek, Aleksandra Głowacka.

BRAWO DZIEWCZYNY JESTEŚCIE NAJLEPSZE!!!

trzymamy kciuki za dalsze etapy

Mistrzostwa II LO w pływaniu

W dniu 03 marca 2020r. odbyły się Mistrzostwa II LO w pływaniu. Kiedy zawody się rozpoczęły o godz.11.45 emocje były tylko coraz większe. 
15 minut później uczniowie
biorący udział w zawodach zaczęli się rozgrzewać przed długo wyczekiwanym startem. Pierwszym stylem w jakim mogli się zaprezentować był styl motylkowy. Najlepszą w tej konkurencji Klaudia Szkoda, która zdobyła również złote medale w stylu klasycznym, dowolnym i grzbietowym.Natomiast Kajetan Dubas stanął na Im podium w stylu motylkowym, klasycznym, grzbietowym. W stylu dowolnym niepokonanym został Eryk Czamara. 
Kiedy wszyscy ochłonęliśmy z emocji nadeszła długo oczekiwana chwila - rozdanie medali. Nagrodzeni z uśmiechem od ucha do ucha staneli do wspólnego zdjęcia ciesząc się ze swoich osiągnieć. Jednak nie zapominajmy, że w tym dniu wszyscy byliśmy wygrani bo postawiliśmy na zdrowy tryb życia i pokazaliśmy że Żeromski umie się bawić najlepiej! :)

 

XX edycja Ogólnopolskiego Konkursu

z Języka Angielskiego

Uczniowie naszej szkoły odnieśli kolejne sukcesy  językowe. Dziesięcioro uczniów naszej szkoły zostało nagrodzonych w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego ENGLISH ACE.

Czytaj więcej: XX edycjia Ogólnopolskiego Konkursu z Języka

Dni Otwarte Instytutu Fizyki w Chorzowie

Uczniowie klasy 2a i c wzięli udział w Dniu Otwartym Instytutu Fizyki w Chorzowie. Uczestniczyliśmy w wykładach i pokazach fizycznych. Przeszliśmy przez historię "od izolatora do nadprzewodnika",  poznaliśmy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tranzystorów. Doświadczenia fizyczne były ciekawym uzupełnieniem tego dnia. Czekamy na przyszłoroczne dni otwarte!

Czytaj więcej: Dni OtwartE Instytutu Fizyki w Chorzowie.

Konkurs z języka angielskiego  UNDESTAND IV

"Siedmioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w konkursie z języka angielskiego zatytułowanym UNDESTAND V, w którym odnieśli kolejne sukcesy. Dwoje z nich: Oliwia Soczówka z kl. 2D oraz Dawid Hanak z kl. 3E otrzymali tytuł laureata konkursu, natomiast Oliwia Pietrzak z kl. 1Dg oraz Piotr Kowalczyk z kl. 3E zostali wyróżnieni  dyplomami z wynikiem bardzo dobrym."

 

 Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej już wkrótce zyskają nowe laboratorium chemiczne

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej ma nowego partnera - Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach współpracy krajowy operator systemu przesyłowego wesprze szkołę w stworzeniu nowoczesnego laboratorium chemicznego. Projekt „Chemiczna wyspa nauki” zostanie zrealizowany do marca przyszłego roku.  

W ramach współpracy liceum i PSE zostaną zakupione dwa 8-osobowe, wyspowe stoły oraz metalowa szafa na odczynniki chemiczne. Szacuje się, że z projektu będzie korzystać 350 uczniów szkoły. Poza nimi, na nowym sprzęcie laboratoryjnym – w ramach pokazowych zajęć i warsztatów – będą mogli pracować również uczniowie szkół podstawowych, a nawet dzieci w wieku przedszkolnym.

Czytaj więcej: Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej już wkrótce zyskają nowe laboratorium...

Jakie kierunki gwarantują pracę nawet w czasie pandemii? Akcja Dziewczyny na Politechniki już 23.04 ONLINE!

Fundacja Edukacyjna Perspektywy 23 kwietnia (czwartek) w godzinach 14.00 - 17.30 zaprasza na bezpłatną konferencję online, podczas której razem z ekspertami z firm oraz studentkami z całej Polski będą pokazywać i w prosty sposób omawiać przyszłościowe kierunki studiów.

Wydarzenie organizowane będzie w czasie rzeczywistym i składa się z trzech modułów:

 • krótkich 15-minutowych debat z przedstawicielami firm i studentkami, którzy będą w przystępny sposób opisywać kierunki oraz możliwości pracy po nich
 • 30-minutowej sesji, podczas której omówimy kierunki takie jak nanotechnologia, bioinformatyka, analityka danych, cyberbezpieczeństwo i wiele innych!
 • wirtualnych stoisk online, gdzie politechniki z całej Polski będą prowadzić konsultacje z uczniami i będzie można zadać wszystkie nurtujące młodych ludzi pytania

link do wydarzenia na FB

link do formularza zgłoszeniowego (na wydarzenie trzeba się zarejestrować)

 

Zakończenie projektu UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY UMO SMCEBI

29 lutego 2020 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie odbyło się posumowanie projektu UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY UMO SMCEBI. W projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) uczestniczyło w sumie 96 uczniów z trzynastu szkół województwa śląskiego wraz z chętnymi rodzicami. Z naszego liceum brało udział dwunastu uczniów klas drugich a także dziesięciu chętnych rodziców. Celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, umiejętności rozumowania w naukach przyrodniczych i matematycznych, myślenia naukowego, umiejętności pracy w grupie, umiejętności STEAM, wiedzy ICT oraz umiejętności społecznych. W trakcie trwania projektu (dziesięć miesięcy zajęć w soboty i inne dni wolne od nauki w szkole) odbyły się warsztaty (37), wykłady (3), wycieczki dydaktyczne (4) oraz warsztaty i wykłady dla rodziców (14). Dziewięciu uczniów z całej grupy – w tym trzech naszych uczniów – byli objęci wsparciem tutorskim (Norbert, Michał, Bartosz). Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, pamiątkami UŚ a Norbert otrzymał nagrodę Komisji Naukowej za najlepszy projekt i prezentację plakatu naukowego!!!

Wszystkim uczestnikom projektu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wielkich odkryć naukowych!!!

Czytaj więcej: Zakończenie projektu UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY UMO SMCEBI


Spotkanie z wykładowcami brytyjskiej uczelni

Spotkanie z wykładowcami brytyjskiej uczelni. Czwartek  2.04.2029 godz. 17:00

Szczegóły na Facebooku poniżej.

https://facebook.com/events/s/swansea-university-webinar/2843038869112259/?ti=icl

Zapraszamy uczniów klas drugich i trzecich

Sprawdź swój angielski dowiedz się co możesz studiować w Wielkiej Brytanii.
Skorzystaj z ostatniej okazji przed Brexitem aby zacząć międzynarodową karierę.
Możesz uzyskać 100% finansowania czesnego a koszty utrzymania pokryjesz pracując w wolnym czasie, którego masz dużo studiując metodą projektu. Dasz radę zmienić swoje życie!!! Inni ogarniają Ty też dasz radę.
YES YOU CAN!
Czytaj więcej: Spotkanie z wykładowcami brytyjskiej uczelni

Piątki z Inżynierią Materiałową

Po raz kolejny nasi uczniowie z klas trzecich o profilu biologiczno - chemicznym 28 lutego 2020 roku uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych z chemii w ramach tzw. spotkań dla młodzieży „Piątki z Inżynierią Materiałową” organizowanych przez Politechnikę Śląską w Katowicach –Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Było jak zwykle interesująco, konkretnie, rzeczowo i również wybuchowo!

Pracownikom uczelni serdecznie dziękujemy.

Czytaj więcej: Piątki z Inżynierią Materiałową

Przyrodnicy z Żeromskiego najlepsi w mieście!!!

Uczniowie klas pierwszych o profilu biologiczno – chemicznym kolejny raz zajęli czołowe miejsca w Miejskim Drużynowym Konkursie Wiedzy Przyrodniczej, który odbył się 24 lutego 2020 roku. Ani i Aleksandrowi z klasy I B po gimnazjum – I miejsce oraz Sarze (kl. I b) i Wojtkowi (kl. I e) po szkole podstawowej – II miejsce, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

XLVI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne

Miło nam poinformować, że dwóch naszych uczniów Adrian Góra i Mateusz Moskal wygrało etap wojewódzki
XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego im. Profesora Roberta Głębockiego w Rybniku.
Etap ogólnopolski w Grudziądzu - trzymamy kciuki.