Menu Zamknij

Terminarz klasyfikacji śródrocznej

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach19 listopada 2021 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania7 grudnia 2021 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania21 grudnia 2021 r.

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas III

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji24 marca 2022 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania8 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencjido 12 kwietnia 2022 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania22 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych22 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowegodo 29 kwietnia 2022 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacjido 4 maja 2022 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacjido 11 maja 2022 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowaniado 11 maja 2022 r.

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I i II

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji19 maja 2022 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania3 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencjido 3 czerwca 2022 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania15 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych15 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowegodo 24 czerwca 2022 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacjido 28 czerwca 2022 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacjido 5 lipca 2022 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowaniado 5 lipca 2022 r.