Menu Zamknij

Terminarz klasyfikacji śródrocznej 2022/2023

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach17 listopada 2022 r.
klasyfikacji poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania5 grudnia 2022 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania19 grudnia 2022 r.

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas IV

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji23 marca 2023 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania7 kwietnia 2023 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencjido 12 kwietnia 2023 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania22 kwietnia 2023 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych20 kwietnia 2023 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowegodo 28 kwietnia 2023 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacjido 4 maja 2023 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacjido 12 maja 2023 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowaniado 12 maja 2023 r.

Terminarz klasyfikacji rocznej uczniów klas I - III

poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych niedostatecznych stopniach klasyfikacji18 maja 2023 r.
poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych oraz zachowania2 czerwca 2023 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie sprawdzianów kompetencjido 2 czerwca 2023 r.
ustalenie ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania16 czerwca 2023 r.
składanie pisemnych podań o przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych16 czerwca 2023 r.
składanie pisemnych podań o wyznaczenie terminu egzaminu poprawkowegodo 23 czerwca 2023 r.
składanie pisemnych zastrzeżeń dotyczących ustalonych ocen klasyfikacjido 27 czerwca 2023 r.
komisyjne sprawdziany wiadomości i umiejętności w celu ponownego ustalenia ocen klasyfikacjido 4 lipca 2023 r.
posiedzenia komisji w celu ponownego ustalenia oceny zachowaniado 4 lipca 2023 r.