Menu Zamknij
napis oferta edukacujna

Oferta edukacyjna 2024/2025

Klasa o profilu ekonomicznym (MGA) -przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, geografia, język angielski.

Klasa o profilu biologiczno-chemicznym (BCA) – przedmioty realizowane w rozszerzeniu: biologia, chemia, język angielski.

Klasa o profilu prawno – administracyjnym (GWA)– przedmioty realizowane w rozszerzeniu: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Klasa o profilu psychologicznym (BPA) – przedmioty realizowane w rozszerzeniu: biologia, język polski, język angielski.