Menu Zamknij

Opiekunowie wolontariatu:

Pomysłodawca:

mgr Mariola Babiarz

Koordynator Klubu:

mgr Anna Zasucha

Opiekun Klubu:

mgr Agata Lacheta

KLUB WOLONTARIUSZA
„PROSTO Z SERCA”

Klub wolontariusza działa od 2001 r. Pomysłodawcą klubu była mgr Mariola Babiarz, która nawiązała współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Rehabilitacyjnym nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Do współpracy w kolejnych latach przyłączyli się mgr Ada Kubik, mgr Anna Zasucha, mgr Aleksandra Grzesiczak oraz mgr Piotr Pakuła.

Działalność klubu skierowana jest miedzy innymi na uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-socjalnej, podopiecznych Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej, dzieci z Domu Małego Dziecka w Sarnowie oraz osoby indywidualne z całego kraju. Praca klubu polega na:

– niesieniu pomocy osobom niepełnosprawnym i upośledzonym z wyżej wymienionych placówek;

– udzielaniu pomocy indywidualnym osobom najbardziej potrzebującym z terenu szkoły jak i całego kraju, na podstawie oficjalnych pism skierowanych do dyrekcji szkoły

– współpracy z innymi klubami i stowarzyszeniami wolontaryjnymi;

– przeprowadzaniu aukcji charytatywnych (sprzedaż ciast, kartek i ozdób okolicznościowych) mających na celu uzyskanie funduszy na organizację imprez okolicznościowych (np. Mikołajki, Dzień dziecka) i związanych z nimi kosztami na prezenty lub fanty w konkursach;

– organizowaniu zbiórek odzieży używanej, słodyczy, artykułów papierniczych oraz zabawek a następnie przekazaniu ich wszystkim potrzebującym;

– udziale w projekcie organizowanym przez Stowarzyszenie Zielone Zagłębie przy współpracy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej „Wspólnie dla miasta. Młodzi dla miasta”;

– odpowiadaniu na apele innych stowarzyszeń charytatywnych polegające na rozprowadzaniu gadżetów ma terenie szkoły, np. kalendarzyków, wśród osób zainteresowanych;

– włączaniu się w ogólnopolskie akcje charytatywne np. „Podziel się posiłkiem”.

CODZIENNA PRACA

Codzienna praca klubu „Prosto z serca” polega na regularnym odwiedzaniu dzieci z Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej. Wolontariusze pracują z dziećmi trzy dni w tygodniu. Uczniowie pomagają podopiecznym ośrodka w odrabianiu lekcji, karmieniu i organizowaniu zajęć na świetlicy.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

Klub wolontariusza „Prosto z serca” systematycznie organizuje różnego rodzaju imprezy okolicznościowe dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego nr 5 w Dąbrowie Górniczej oraz dla dzieci z Domu Małego Dziecka w Sarnowie