Menu Zamknij

從此擺脫用藥,輕鬆“抬頭”,自然勃起雄赳赳! 硬度不再尷尬,中途不再軟趴,台灣購買請訪問 https://yescialis.com//,犀利士國際知名品牌,安全有保證,可以獲得更好的硬度,小劑量可以日服。

  • PEDAGOG SZKOLNY
  • PSYCHOLOG SZKOLNY

Pedagog Szkolny

mgr Monika Koch - Korga

specjalizacja:
  • psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży - studia podyplomowe
  • psychologia społeczna - studia podyplomowe

Konsultacje dla rodziców i uczniów

Pedagog szkolny pełni dyżury podczas zebrań z rodzicami. Inne godziny spotkań z rodzicami tylko po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym, pod numerem: 032 262 34 80.

Poradnictwo psychologiczne

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla nauczycieli, rodziców i uczniów w formie poradnictwa psychologicznego odbywa się we wtorek i czwartek 13:15 - 17:45.

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

poniedziałek8:00 - 12:00
wtorek13:00 - 17:30
środa8:00 - 13:00
czwartek13:00 - 17:30
piątek8:00 - 12:00
mgr Monika Koch - Korga

Psycholog Szkolny

mgr Elwira Laszczak

Głównym adresatem wszelkich moich działań jako psychologa w szkole jest uczeń. Dlatego jeśli masz ochotę zajrzyj, wejdź, pogadamy, może uda się rozwiązać jakiś problem. A może tylko będzie i lepiej jak się tylko wygadasz 😉

Zadania psychologa w szkole

Moim najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie potencjalnych możliwości uczniów oraz ich sytuacji wychowawczej. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne oraz interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
Moja praca na stanowisku psychologa szkolnego polega na zbieraniu informacji na temat klientów (uczniów, rodziców, nauczycieli), problemów czy zjawisk. Odbywa się to podczas badań psychologicznych, które przyjmują formę: ankiety, rozmowy, obserwacji, testu, kwestionariusza. Obok informacji zaczerpniętych z takich badań wykorzystuję informacje pochodzące z innych źródeł: uczniów, nauczycieli, dyrekcji, pracowników obsługi szkoły, rodziców, własnych obserwacji jak również doświadczeń oraz odczuć.

Harmonogram pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

poniedziałek8:00 - 10:30
środa9:00 - 13:30
piątek8:00 - 12:00
mgr Elwira Laszczak
Celem pracy z grupą, przybierającą najczęściej formę zajęć psychoedukacyjnych, bardzo często jest rozwiązanie konkretnego problemu, konfliktu, często mediacja. W takim przypadku chodzi nie tylko o jednorazowe rozwiązanie problemu, ale przede wszystkim otwarcie komunikacji, wyposażenie w umiejętność rozwiązywania konfliktów, uwolnienie z negatywnych emocji. Jest to jeden ze sposobów integrowania grupy, która zaczyna darzyć siebie większym zaufaniem, zna swoje możliwości i ograniczenia.
x