Menu Zamknij
logo poradni

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego i ich Rodzice mogą znaleźć wsparcie u specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej. Jest to specjalistyczna placówka oświatową obejmującą opieką dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców i opiekunów. 

LINK do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z plakatem, ulotką i poradnikiem, które wskażą jak skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej.

Plakat – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Ulotka –  Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej

TELEFON BEZPOŚREDNI DO GABINETU SPECJALISTÓW: 32 261 50 85

Monika Koch – Korga – pedagog szkolny, specjalista w zakresie:

  • pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej (studia magisterskie)
  • psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży z uprawnieniami do prowadzenia pracy psychokorekcyjnej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami (studia podyplomowe)
  • psychologii społecznej (studia podyplomowe)
  • w trakcie studiów podyplomowych – edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Poniedziałek                                      8.00 – 12.00

Wtorek                                               12.00 – 16.00

Środa                                                    8.00 – 13.00                                                                                  

Czwartek                                            12.00 – 17.00

                                                            17.00–18.00 Konsultacje dodatkowe

Piątek                                                 8.00 – 12.00  

 

STAŁY DYŻUR  PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW NA UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W FORMIE PORAD I KONSULTACJI

czwartki w godzinach 15.00 – 18.00

Zainteresowanych rodziców konkretnym czwartkiem i godziną zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny, celem ustalenia indywidualnego spotkania. W pozostałe dni jesteśmy dostępne w dopołudniowych godzinach pracy.

Dla wygody rodziców prosimy o każdorazowe ustalenie spotkania poprzez dziennik elektroniczny albo telefon szkolny.

 

 

Elwira Laszczak – psycholog, specjalista w zakresie:

  • psychologii (studia magisterskie)

Poniedziałek                                        8.00 – 12.00

Wtorek                                               –

Środa                                                  8.00 – 14.00                                                                                  

Czwartek                                            –

Piątek                                                 8.00 – 12.00  

                                                           12.00–13.00 Konsultacje dodatkowe

 

Justyna Dziekańska- pedagog specjalny, specjalista w zakresie:

  • fizjoterapii (studia magisterskie)
  • surdopedagogiki (kurs kwalifikacyjny)
  • tyflopedagogiki (studia podyplomowe)
  • oligofrenopedagogiki (kurs kwalifikacyjny)
  • pedagogiki specjalnej – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (studia podyplomowe)

 

 

Poniedziałek                                      15.00 – 16.30

Wtorek                                               –

Środa                                                  13.00 – 16.00                                                                                  

Czwartek                                            11.00 – 16.30

                                                           16.30–17.30 Konsultacje dodatkowe

Piątek                                                 11.00 – 15.00