Menu Zamknij
logo poradni

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego i ich Rodzice mogą znaleźć wsparcie u specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej. Jest to specjalistyczna placówka oświatową obejmującą opieką dzieci i młodzież w wieku od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziców i opiekunów. 

LINK do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Górniczej

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z plakatem, ulotką i poradnikiem, które wskażą jak skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej.

Plakat – Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego

Ulotka –  Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Dąbrowie Górniczej

TELEFON BEZPOŚREDNI DO GABINETU SPECJALISTÓW: 32 261 50 85

Monika Koch – Korga – pedagog szkolny, pedagog specjalny:

 • magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, 
 • absolwentka studiów podyplomowych psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży z uprawnieniami do prowadzenia pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, 
 • absolwentka studiów podyplomowych psychologii społecznej,
 • trener umiejętności społecznych TUS I i II stopnia,
 • trener treningu zastępowania agresji ART,
 • absolwentka kursu doskonalącego terapii poznawczo – behawioralnej, 
 • pedagog specjalny – terapeuta osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Poniedziałek 8.00 – 13.15

Wtorek 11.30 – 18.30

Środa 7.45 – 13.00

Czwartek 7.45 – 13.15

oraz 13.15 – 14.15 – konsultacje po uzgodnieniu telefonicznym

Piątek 8.00 – 13.00 

STAŁY DYŻUR  PEDAGOGA SZKOLNEGO DLA RODZICÓW NA UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W FORMIE PORAD I KONSULTACJI

czwartki w godzinach 13.15 – 14.15

Zainteresowanych rodziców konkretnym czwartkiem i godziną zapraszamy do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny, celem ustalenia indywidualnego spotkania. W pozostałe dni jesteśmy dostępne w dopołudniowych godzinach pracy.

Dla wygody rodziców prosimy o każdorazowe ustalenie spotkania poprzez dziennik elektroniczny albo telefon szkolny.

Elwira Laszczak – psycholog, specjalista w zakresie:

 • psychologii (studia magisterskie)
 • trener umiejętności społecznych TUS I i II stopnia z uprawnieniami do prowadzenia zajęć.

Poniedziałek  8.00– 12.00

Wtorek  —

Środa  10.15-16.00

Czwartek  —

Piątek  8.00 – 13.00         

Justyna Dziekańska- pedagog specjalny:

 • magister fizjoterapii;
 • absolwentka kursu kwalifikacyjnego z surdopedagogiki;
 • absolwentka studiów podyplomowych z tyflopedagogiki;
 • absolwentka kursu kwalifikacyjnego z oligofrenopedagogiki;
 • absolwentka studiów podyplomowych pedagogiki specjalnej – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera;
 • trener umiejętności społecznych TUS I i II stopnia z uprawnieniami do prowadzenia zajęć.

Poniedziałek  12.00 – 16.00

Wtorek  —

Środa 7.30 – 10.30

Czwartek  7.30 – 11.30

Piątek  7.30 – 10.30