Menu Zamknij

Dąbrowskie Forum Samorządów Szkolnych

uczestnicy forum na scenie

24 listopada 2022 r. wszystkie samorządy uczniowskie dąbrowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych spotkały się w Pałacu Kultury Zagłębia w ramach I Dąbrowskiego Forum Samorządów Uczniowskich. Nasi reprezentanci również wzięli udział w wydarzeniu, podczas którego uczestniczyli w panelach i warsztatach. Celem forum było pozyskanie wiedzy o potrzebach uczniów i młodzieży oraz sieciowanie liderów dąbrowskich szkół. Inicjatorem oraz jednym z organizatorów wydarzenia była Młodzieżowa Rada Miasta.

pan prezydent z uczestnikami forum
uczestnicy forum w czasie warsztatów
uczestnicy forum w czasie warsztatów