Menu Zamknij

Erasmus+ „Edukacja włączająca kluczem do sukcesu pedagogicznego”

dyrektorzy szkół
Mamy przyjemność poinformować, że przystąpiliśmy do realizacji kolejnego projektu finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Erasmus+. Już w czerwcu grupa dąbrowskich nauczycieli wraz z kadrami kierowniczymi będzie miała okazję poznać model edukacji włączającej funkcjonujący w Hiszpanii.
 

Temat projektu: Edukacja włączająca kluczem do sukcesu pedagogicznego 
Dofinansowanie: 30 000 Euro
Termin realizacji: 01.03.2022 – 01.11.2022
Lider projektu: Fundacja Szkolna Technicznych Zakładów Naukowych
Partner: Euromind Projects SL (Hiszpania)
Celami projektu są:
– podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
– poznanie pedagogicznych i dydaktycznych aspektów pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i problemami edukacyjnym,
– wzrost kompetencji językowych,
– wzbogacenie wiedzy kulturowej,
– wymiana dobrych praktyk projektowych i doświadczeń.
Należy nadmienić, że temat projektu wpisuje się w priorytety polityki oświatowej MEN. Projekt da możliwość zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie i aktywne działanie kadr pedagogicznych.

dyrektorzy przy stole
prezentacja projektu
logo programu erasmus