Menu Zamknij

Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w inscenizacji 100. rocznicy obrad Sejmu Śląskiego

inscenizacja Sejmu Śląskiego

10 października 1922 r. w Katowicach po raz pierwszy odbyło się posiedzenie Sejmu Śląskiego. Sejm Śląski funkcjonował do 1 września 1939 r. Sejm Śląski utworzono na mocy ustawy konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego z 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego.

„Szanowni Państwo! Chwila, którą obecnie przeżywamy, jest tak wielka i tak doniosłego znaczenia, że na uwypuklenie jej nie potrzeba słów, gdyż byłyby one zawsze zbyt blade wobec doniosłości tej chwili. Zazwyczaj wypadki, które się tak codziennie dzieją, a przynajmniej bardzo często przed oczyma naszemi się przesuwają, tracą dla obserwujących je wiele ze swej bezpośredniej wartości. […] Ale jeśli głębiej się zastanowimy nad znaczeniem tej dzisiejszej chwili, jeśli głębiej wnikniemy w bieg wypadków, który tę chwilę sprowadził, to zaiste zdawać się nam będzie, że słońce stanąćby powinno w podziwie i uwielbieniu dla tego cudu, który się stał” – powiedziała przewodnicząca, Janina Omańkowska otwierając obrady.

Janina Omańkowska zapisała się na kartach polskiej historii, jako pierwsza kobieta kierująca obradami Sejmu Śląskiego. Za swoją działalność została odznaczona odznaką „Za służbę narodową” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”.
To była żywa lekcja historii 

posłowie na sali obrad
uczniowie w sejmie śląskim
uczniowie na widowni
posłowie w sejmie