Menu Zamknij

Jesienne spotkanie z poezją

malarz z paletą

Nasze Liceum już od ponad 10 lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego. Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w realizowanych przez stowarzyszenie projektach, a zagłębiowscy twórcy są zapraszani do siedziby Liceum na spotkania uczniów z ich twórczością – poezją, muzyką i plastyką.

Jednym z twórców naszego regionu jest Pan Krzysztof Zięcik, współzałożyciel czeladzkiej Grupy Artystycznej Point, poeta, malarz, aktor – człowiek z pasją.

 

Uczniowie klasy IIA mieli możliwość spotkania z tym twórcą i jego utworami poetyckimi. Pan Zięcik przedstawił wiersze o różnorodnej tematyce, pochodzące z różnych cyklów tematycznych, np. utwory o tematyce historyczno – patriotycznej, filozoficznej, romantycznej, oraz inspirowanej muzyką i tańcem. Zdobył uznanie słuchaczy, którzy docenili interpretację tekstów recytowanych przez autora z pamięci. Jego prezentacja była syntezą poezji, muzyki i malarstwa. Poeta przyznał, że niektóre utwory powstały pod wpływem inspiracji rozmów z uczniami i nauczycielami naszej szkoły.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się również o twórczości malarskiej pana Krzysztofa Zięcika. Maluje on między innymi techniką pointylizmu. Jest to neoimpresjonistyczna technika kształtowania formy obrazu, polegająca na budowaniu kompozycji obrazu poprzez zapełnianie gęsto rozmieszczonymi, różnobarwnymi punktami i kreskami kładzionymi na płótno czubkiem pędzla.                

uczniowie i autor w klasie
autor na spotkaniu w klasie
obraz
obraz
obraz
autor w klasie
uczniowie w klasie na spotkaniu autorskim