Menu Zamknij

Kolejny etap przygotowań do realizacji naszych projektów

zdjęcie grupowe uczestników szkolenia

Dnia 12 kwietnia 2022 roku, w Centrum Aktywności Obywatelskiej, odbyło się dwuetapowe szkolenie dotyczące rozliczenia projektów z Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz kompetencji liderskich. Szkolenie prowadził pan Łukasz Kolber z Fundacji „Godne Życie” wraz z zaproszonym gośćmi: przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta pierwszej kadencji – Wiktorią Debabową, Mateuszem Ligenzą oraz z zastępcą Przewodniczącej Rady Miasta – panem Kamilem Dybichem. 

W spotkaniu uczestniczyła również zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – pani Magdalena Mike.

Pierwsza część szkolenia dotyczyła wypełniania dokumentacji związanej z finansami projektów FIM i ich rozliczeniem, natomiast w drugiej udzielono nam efektywnych porad dla liderów projektów. W tej części mogliśmy również porozmawiać z zaproszonymi gośćmi, którzy są osobami bardzo aktywnymi i zaangażowanymi w sprawy miasta. Podzielenie się swoim doświadczeniem przez gości pomoże nam zapobiec popełnianiu błędów przy realizacji naszych projektów „Dzień Dziecka po królewsku” i „Rozwój Klubu Wolontariusza Prosto z serca”.

uczennica przy stole w trakcie szklenia
uczniowie słuchający szkolenia