Menu Zamknij

Projekt „ Ambasadorzy poMOCY”

W ramach realizacji projektu „ Ambasadorzy poMOCY”, uczniowie z naszego liceum biorą udział w dwudniowych warsztatach,które odbywają się w Podlesicach.To trening intrapsychiczny połączony z treningiem umiejętności udzielania wsparcia z naciskiem na umiejętności komunikacyjne, dzięki którym będą mogli efektywniej dotrzeć do swoich rówieśników przeżywających sytuacje kryzysowe,rozpoznać sygnały u osób doświadczających trudności, udzielić im adekwatnego wsparcia, zmotywować do szukania profesjonalnej pomocy, wskazać także gdzie i w jaki sposób mogą jej szukać. Brawo Żeromszczaki.

uczniowie podczas warsztatów
uczniowie podczas zajęć terenowych