Menu Zamknij

Projekt edukacyjny UNICEF Klimat dla Młodych

uczniowie sadzą drzewka

Nasze liceum przystąpiło do projektu edukacyjnego “Klimat dla Młodych” – organizowanego przez UNICEF-POLSKA, którego celem jest kształtowanie świadomości w zakresie znaczenia ekologicznego stylu życia oraz inspirowanie dzieci, młodzieży, a także nauczycieli i pedagogów do podejmowania aktywności w tym obszarze. Wszyscy bowiem możemy przyczynić się swoim działaniem do tworzenia bezpiecznego klimatu dla młodych.

Młodzi ludzie przejmują się przyszłością planety, martwią się postępującymi zmianami klimatu oraz degradacją środowiska. Z badań wynika, że co czwarty młody człowiek boi się zmian klimatu. Młodzież jest świadoma, że aby coś zmienić trzeba działać, a co najważniejsze jest do tego gotowa! Dlatego UNICEF na całym świecie oddaje młodym głos, włącza w dyskusję na temat klimatu, edukuje i tworzy przestrzeń do bycia aktywnym. Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom dostęp do rzetelnych źródeł wiedzy, a także do uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji w kwestiach, które ich dotyczą.

W ramach proekologicznych działań związanych z realizacją projektu “Klimat dla Młodych” zorganizowaliśmy między innymi:
– Zajęcia z fizyki podczas wycieczki uczniów klasy IIa do Elektrowni Łagisza w Będzinie, w czasie której uczestnicy uzyskali między innymi informacje dotyczące działań związanych z ochroną środowiska i wykorzystywaniem odpadów do produkcji materiałów budowlanych oraz programem o nazwie „Hybrydowy system ograniczenia emisji składników kwaśnych i popiołów lotnych ze spalin”.

uczniowie przed elektrownia

– Wychowawcy poszczególnych klas przeprowadzili zajęcia poświęcone tematyce ekologii, wykorzystując udostępnione przez UNICEF scenariusze lekcji i filmy.
– Na lekcjach geografii przeanalizowane zostały zagadnienia, takie jak: “Wpływ działalności człowieka na atmosferę”, “Wpływ działalności rolniczej na środowisko”, “Wpływ górnictwa na środowisko”, “Wpływ transportu na środowisko” – rolnictwo, przemysł, transport są źródłem gazów cieplarnianych, więc przyczyniają się do zmian klimatycznych. W czasie zajęć “Stan środowiska w Polsce”, rozmawialiśmy między innymi na temat zanieczyszczenia powietrza w Polsce, smogu, emisji gazów cieplarnianych i ich wpływu na klimat. Kolejny temat to “Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce” – zwracaliśmy uwagę na zmiany klimatyczne na świecie i w Polsce i ich wpływ na to, jak zmienia się struktura upraw w Polsce, na coraz większe problemy z nawodnieniem upraw, na ceny żywności związane z niedoborem wody i koniecznością nawadniania. Deficyt wody w dużej mierze jest związany właśnie ze zmianami klimatycznymi.  w czasie zająć „Zmiany klimatu na Ziemi”, “Zagrożenia meteorologiczne”, “Deficyt wody” – omawialiśmy przyczyny i skutki zmian klimatycznych na świecie.
– Zorganizowane zostały obchody Światowego Dnia Wody. Zasoby wody są nierozerwalnie związane z klimatem. Każda z klas I – III przygotowała plakat pod hasłem “Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”, część klas przygotowała prezentację multimedialną pod tym samym hasłem. Z plakatów stworzono wystawę, którą można było zobaczyć na korytarzu koło sali 21.
– Podczas plenerowej imprezy integracyjnej Żeromstock (17 czerwca 2023 roku) dla uczniów, absolwentów, zaproszonych gości i rodziców oraz nauczycieli prezentowane były zdjęcia i plakaty oraz rozdawane ulotki, wykonane przez uczniów zaangażowanych w realizację projektu, dotyczące ekologii i czystej wody.
– Dwie uczennice brały udział w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Eko-list do postaci mitologicznej” dla uczniów szkółpodstawowych i ponadpodstawowych. Jedna z nich zajęła II miejsce, wśród 60 uczestników.
– Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach mikrobiologii Śląskiego Uniwersytetu w Katowicach.
– Uczniowie klas 1D, 2B, 3C reprezentowali nasz kraj w międzynarodowym projekcie Erasmus+ “Boost The MentalWell-Being” w Karpaczu w terminie 20-29 maja 2023 roku. W projekcie brało udział sześć państw: Polska, Łotwa, Włochy, Portugalia, Macedonia Północna i Tunezja. Tematem przewodnim było wzmacnianie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia poprzez yogę i techniki relaksacyjne oraz bliskość z naturą. Sadzenie młodych drzewek stanowiło jedno z zadań edukacji nieformalnej, której celem było uświadomienie jak ważne jest dla naszego zdrowia psychicznego przebywanie w czystym środowisku naturalnym, pełnym zieleni. Powszechnie wiadomo, że zielone otoczenie pozytywnie wpływa na naszą kondycję psychiczną zapewniając odpowiednią dawkę tlenu i odpoczynku. Chcąc dbać o własne zdrowie, musimy równolegle dbać o zdrowe środowisko i ekologię. Idea tego zadania tak bardzo spodobała się gościom z Włoch i Tunezji, że zaraz po powrocie do swoich krajów wdrożyli ją w swoich szkołach, uczelniach i kręgu znajomych.

Za zrealizowanie projektu “Klimat dla Młodych” szkoła została uhonorowana dyplomem.

uczniowie sadzą drzewka
uczniowie sadzą drzewka